Page 1 - OGÜN Gazetesi Sayı:42
P. 1

Ogun sayfa 1.qxd 10/11/07 6:16 PM Page 1


                      Hande’den, Ebru’ya k›nama!                          minikkus@ogungazetesi.com.tr
                      Hande’den, Ebru’ya k›nama!

                       Bu hafta Minik Kuş’a gelen bir mesajı size ilet-
                      mek istiyoruz. Mesaj sahibi, Minik Kuşumuz hariç
                      uçan kuşa borcu olduğunu belirttiğimiz ve bu
                      borçlarını ödemediğini yazdığımız Hande Ataizi
                                                             Ford’da neler oluyor?
                      hanımefendi imiş. Hande hanım bir arkadaşına “
                      Ogün gazetesi’ndeki Minik Kuş’a haber yollamak                Ford’da neler oluyor?
                       lazım. Benim borçlarımla uğraşacağına, geçen
                       hafta 15 şehit verdiğimiz gün, Star TV’deki
                                                          Aman Rahmi bey duymas›n
                       yarışma programında , bu haberi üzüntü ile veren            Aman Rahmi bey duymas›n
                       sunucu Osman Tan Erkır’ın ardından kalkıp göbek
                       atan Ebru Gündeş ile uğraşsın” demiş.                                            9. sayfada                             “Beni de
                                                                          Sanatçı Serdem Coşkun’un yüreği, her Türk
     Şehitlerimize gözyaşı                                                          vatandaşı gibi 15 vatan evladının şehit olması
     döken sanatçı Serdem               “Beni de                                        nedeniyle yanıyor. 5 yaşında Kaan adlı bir evlat
                                                                         sahibi olan Serdem Coşkun’un milliyetçi duyguları
     Coşkun’un feryadı:                                                           denizler gibi kabarıyor ve “Ben de askere alınmak
                                                                         istiyorum. Yetkililerden bunu sağlayacak yasayı
                                                                         çıkarmalarını bekliyorum. Ülkemizin birlik ve bera-
    askere alsınlar”                                                                 18 ay değil ama, bir hafta da olsa ülkem için
    askere alsınlar”
                                                                         berliğinde kadınların da yer alması gerekiyor. Belki
                                                                              elime silahı almak istiyorum” dedi
                                                                                Elif’ler, Ayflecik’ler, Emine’cikler

                                                                                Süper FM radyosunun kurucularından
                                                                               olan, bir dönemde Televizyonda spikerlik
                                                                               yapan sanatçı Serdem Coşkun, askere
                                                                                alınma isteğini şöyle açıklıyor: “Belki
      14-20 EK‹M 2007                                                                  bilek gücüyle hizmet edemeyiz ama, geri
                                                                                hizmette pekala başarılı olurum.
                                                                                Kadınlar arasında aşçı, kuaför, terzi gibi
                                                                                pek çok meslek grubundan insan var.
                                                                                Mehmetçiğin yanında, Elif’çik, Emine’cik,
                                                                                 Ayşe’cikler de vatanına hizmet etmeli
                                                                                   diye düşünüyorum. Hem Asker
                                                                                    ocağın-da vatanını ve dinini
                                                                                      sevmek için kadınlara eğitim
                                                                                       de verilmeli”

          YIL: 1 SAYI: 42                         F‹YATI: 25 Ykr    ( KKTC 50 Ykr )                        Mustafa Pamuk’un röportaj› 11’de


              K.Irak’ta panikK.Irak’ta panik
              K.Irak’ta panikK.Irak’ta panikK.Irak’ta panik                                                      Teröristleri imha amaçlı “Sıcak takip” ve “Sınır ötesi”

                                                       harekat kararlılığı PKK ve peşmergelere korku saldı.                                                             Erdo¤an:             Çicek:              Gönül:

                                                             “Ac›m›z büyük          “Sabr›m›z taflt›.          “S›cak takip
                                                             ama,              Art›k sözün            için tezkereye
                                                             kararl›l›¤›m›z         bitti¤i              hiç gerek
                                                             daha büyük”           noktaday›z”            yok”
                                                      PKK’l›lar saklan›yor                Barzani’nin huzuru kaçt›

                                                        Türkiye’nin sınır ötesi operasyonu için      Aynı korku ve telaş, Irak Kürdistan Demokrat
                                                      kararlılığını açıklaması, Kandil dağında yuvalanan Partisi lideri Mesut Barzani’de de baş gösterdi.
                                                      PKK teröristleri arasında korku ve paniğe neden  Başbakan Erdoğan Başkanlığında toplanan Terör-
                                                      oldu. Bulundukları bölgeyi terk ederek Kuzey    le Mücadele Yüksek Kurulu’nun, operasyon için
                                                      Irak’ın içlerine doğru dağınık bir şekilde kaçmaya yeşil ışık yakmasından sonra, her zaman olduğu
                                                      başlayan PKK’lı teröristlerin kaçış yolları, sınır bir-
                                                      liklerimiz tarafından havadan ve karadan yoğun   gibi yüzünü Amerikaya dönen Barzani, “Böyle bir
                                                      şekilde bombalanıyor. Bu arada 15 askerimizin   operasyon vahim sonuçlar doğurur” dedi. Barza-
                                                      şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar ni’nin Danışmanı Fuad Hüseyin ise, çözümün
                                                      karadan ve havadan sürdürülüyor.          parçası olmak istediklerini söyledi. SAYFA-11’DE

                                                          Dış düşmanlarımız ayaklandı
                                                          Dış düşmanlarımız ayaklandı
                                                          Dış düşmanlarımız ayaklandı                             11’DE


  Emekli kurnazl›¤›                                                                                  K K Haftanın

                                                                                                    - - - - - - - - - --- -- -- - -
                                                                                             K KoonnuugguuKKoonnuugguuoonnuugguu
                                                                                             K Koonnuugguuoonnuugguu
                                                                                             K K KKoonnuugguu
                                                                                             K Koonnuugguuoonnuugguuoonnuugguu
                                                                                             K K K K
                                                                                             Türk-Ermeni
                              Bakan Faruk Çelik,      İstanbul’da oturan bir SKK emeklisi, emekli aylığının artmasını sağlayan            ilişkilerinde AB’nin
    Milletvekillerinin                 ikinci emeklilik      “Süper bir formül” geliştirdi. 4447 sayılı kanunla 2000 yılı başından itibaren           etkileri” konulu

    “Cep” faturalarını                 kurnazlığı ile bugüne   emekli aylığı zam hesaplanmasındaki değişiklikten yola çıkarak, emekli aylığını          yüksek lisans tezi
                                           kestirdi. Bir ay bir işe girip, sigortalı olarak çalıştıktan sonra, emekli olmak için
                              kadar 10 bin 500      ikinci kez başvurdu. Böylece TÜFE üzerinden zam gören aylığına, TÜFE’nin              hazırlayan
    TBMM ödeyecek                    kişinin emekli       yanı sıra Gayri Safi Milli Hasıla ve Yurt İçi Hasıla büyümesinden çıkan oranın           Nilay Tezcan:

             SAYFA-10’DA           olduğunu belirtti.     eklenmesini sağladı. Maaşı 828 YTL’den 1.060 YTL’ye çıktı. SAYFA-6’DA
                                                                                 Ermeni sorununu
                                                                                 Ermeni sorununu
                fiimdi de risk                               Kazda¤›’n› kazmay›n
                                                                                  AB körüklüyor!
   FLAfi sendromu!                                             Eşsiz bir doğa, tarih ve kültür           AB körüklüyor!
                                                      zenginliğine sahip Kazdağı’ndan altın çıkartmak
          ürkiye “kritik” aşamanın ötesinde, “haya-                       için, çalışmalar yapıyorlar.               “Ermenilerle bin yıldır kardeş gibi
          ti” bir safhayı yaşıyor. Düşmanlar önce ül-
        Tkemizin güçlenmesini önleyip, bölünmesi-                         Taner Dileklen’in yaz›lar› 9’da             yaşayan iki toplumuz. Araştırdığım
        ne büyük gayretler gösteriyor. Musibeti serinkan- Ogün internet                                          kaynaklarda Ermeni soykırımına rastla-
        lı karşılayacak önlemler paketi icat etmekle ne                                                  madım, Ayırımcılık yapan diaspora kendi
        sabrımız, ne de vaktimiz bulunuyor. Irak da olsa, sitesi yenilendi             Nevzat             ‹smet         çıkarları için çalışıyor. Bine yakın yerli ve
        bir ülkeye askeri harekat yapmanın risklerini say-                     Yalç›ntafl            Solak         yabancı kaynağı araştırdım. Tez
        mak için, ne deneyimli diplomat, ne becerikli   Herşeyden haberdar                                       çalışmalarım, Fransa, Almanya ve
          politikacı, ne de ünlü strateji uzmanı olmak  olmak istiyorsanız                           fieker         İngiltere’nin Türkiye ile Ermenilerin
          gerekiyor. Çocuklar bile, kavgada zayiatla-  www.ogun.com.tr               Bayram            tad›m›za        arasını açmaya çalışan baş aktörler
          rın olacağını, bile tahmin ediyor.
                                    izleyin...                             ac› düfltü!       olduğunu gösteriyor.”     SAYFA-12’DE
    KENAN AKIN’IN YORUMU 8. SAYFADA                                     YAZISI-10’DA          YAZISI-11’DE
   1   2   3   4   5   6