Page 6 - OGÜN Gazetesi Sayı:215
P. 6

6                                        Haber
                                Spor, sanat, futbol, film ve dizi
                                                                              merak eder olup oraya gitmek hatta
               HiÇ KiMSeNiN                                                         orada yaşamak istedik?
                   ADAMI                                                          Geçmişte edebiyat, yakın geçmişte
                                                                              sinema ve günümüzde ise diziler bir
                  Cem Özer                                                        ülkenin tanıtımı ve kültürünü yaygın-
               cemozer@ogun.com.tr                                                     laştırması için en önemli enstrümandır.
                                                                               Üstelik oyuncusuyla, yönetmeniyle
                                                                              tamamen Yerli ve Milli (!) dir.
         Allah askerimizin yanında olsun.                                                       Bugün, belli basil diziler 60-70 ülkede
       uŞehitlerimize rahmet, yakınlarına                                                      izlenmekte ve çok iyi reyting almaktadır.
       sabır dilerim.                                                                  İran, Romanya, Kırgızistan, Kazakis-
        Bu ara herkes bu konuya yoğunlaş-                                                     tan, Fas, Malezya gibi ülkelerde, dizilerden
       tığından ve sosyal medyada, benim gibi                                                    Türkçe öğrenip mesaj atanlar var.
       askerlik yapmamış olanların bile ünifor-                                                     Irak Kürtleri’nin Türk dizileri ve oyun-
       malı resimlerle vatansever kesildiği bir                                                   cuları için kurduğu fan hesapları var.
       zamanda, bilinen, görünen şeyleri yazıp                                                     Kısacası; Kültür Bakanlığı bu konu-
       tekrara düşmek istemem.                                                            yu temel mesele olarak ele alıp, hızlıca
        Farklı olarak söyleyeceğim sadece                                                     bir çalıştay oluşturup, kısa zamanda so-
       şudur.                                                                    nuçlandırmalıdır. İşte o zaman Sinema
        Bana göre zamanlaması yanlıştır.                                                      ve dizi sektörü uçar ve ülkeyi gerçekten
        Hop. Hemen atlamayın.                                                           tanıtmış oluruz.
        Daha önce olmalıydı, olabilmeliydi.                                                      Üstelik futbola destek olarak harca-
        Antiemperyalist biri olarak, em-                                                      nan paranın yarısına.
       peryalist güçlerin oyununu bozan bu                                                       Mesela bir KHK ile spora tanınan
       operasyon kararından dolayı kararı                                                      sponsor destek özgürlüğü dizi ve filmle-
       verenleri alkışlıyorum.      nuyormuş ve beni pek bir beğeniyorlar- Porto Rico’lu bir takipçim, arkadaşlarıy- elde etmişliğimiz yok. Neymiş efendim,  re de tanınabilmeli.
        Bu konuyla ilgili bir minik şerhim var  mış. Kenan (O Hayat Benim’de oyna- la geldiği seyahatten, grup halinde bir  “Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli”  Markalar mozaiklenmemeli.
       ona daha sonra örnekleriyle değineceğim.  dığım karakterin adı) orada efsaneymiş.  Kız Kulesi hatırası yollamıştı bana. imiş.         Böylece dizi ve filmlerin artı değer
       Şu an tek odak operasyonun başarısı. Gerçek adımı da biliyorlardı.    Balkanlar, Kuzeydoğu Avrupa ülkeleri,  Hayır efendim. Sportif başarılar,  kazanan bütçeleri kaliteye yansıyacak,
        Gelelim başlıktaki mevzuya.    Çay ısmarladım, sohbet ettik.  Orta Asya ülkeleri, Uzak Doğu; orta Doğu  ülkenin adını duyurur sadece. O ülkeyi  İngiltere, Almanya, Fransa, ABD gibi
        Ülkemizdeki spor/sanat ilişkisi. Bu  Diziden etkilenip, merak etmişler ve  ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri Türk Dizile- tanıtmaz.    ülkelerde de yayınlanabilecek ve izleyiciyle
       konudaki dengeler ve dengesizlikler. İstanbul’a gelmişler tatillerinde. ri’nin tutkunu olmuş durumdalar.  Şey gibi yani. Mesela hepimiz, geçen  bulaşacak, ülkeyi anlatacaktır.
        Aslında, ülkemizde spor deyince akla  Bak Avrupa’dan Rusya’dan falan  Şimdi gelelim derdimi anlatmaya. seneki gol kralı Wagner Love’ ın adını  Sinema, Dizi ve edebiyat bir ülkenin
       futbol geldiğinden; futbola olan ilgi ve sa- değil, dünyanın öte ucundan. Haritadan  Sporda ve özellikle futbolda  biliyoruz ama onu tanıyor muyuz ? Sev- en önemli tanıtım ve propaganda aracıdır.
       nata olan ilgisizlikten söz etmek istiyorum. bakın merak ediyorsanız. uluslararası başarı elde etmek için var  diği yemekler nedir, ne tür müzik sever,  Buraya kaynaklar yönlendirilir ve yatırılır
        Nereden geldi bu konu aklıma    Aslında bu gerçeği biliyordum da,  gücümüzle yırtınıyoruz.     huylu mudur huysuz mudur, sohbeti  ise (Yapımcıyı özgür bırakmak şartıyla)
       derseniz; geçenlerde Beşiktaş Çarşı- somut olarak yaşayınca hoşuma gitti. Kıyısından köşesinden, denk gelir  nasıldır falan biliyor muyuz ? Hayır. ihracatınız da turizminiz de yükselir.
       sı’nda dolaşıyordum, yanıma 4-5 turist  İnstagram hesabımdaki takipçileri- de bir ufak başarıda da ortalığı ayağa  Ya da Amerikan futbolu ve Beyz- Unutmayın Amerikalı zengin tu-
       yaklaştı ve fotoğraf çektirmek istedi. min yarıya yakını yabancı.   kaldırıyoruz.           bol’dan dolayı mı Amerika’yı tanıyoruz ve  ristler, mıç kadar Yunanistan’ı Ant-
        Biz turistin sarışın, mavi gözlüsüne  Üçte biri de Latin Amerika ülkele- Yüzlerce milyon dolar desteğe, dev- bluejean giymeyi, kola içmeyi, hamburger  hony Quınn’in oynadığı Zorba filmiyle
       ya da Arap olanına alışık olduğumuz- rinden.             let desteğine, sponsor desteğine, basın  yemeyi bu sporlardan mı öğrendik ? öğrendiler ve keşfettiler.
       dan yadırgadım. Bunlar öyle değildi. Peru’dan var, Venezüella’dan var,  desteğine, iş dünyası desteğine ragmen  Yoksa bu sporları ve yaşam tarzını  Bu düşümün gerçek olması dileğiyle
        Venezuelalı imişler. Dizi orada oy- Şili’den var, Porto Rico’dan var. Hatta  futbolda şöyle sürdürülebilir bir başarı  fiilmlerden öğrenip de mi Amerika’yı  hoşçakalın.                           İlk kez kalem tutan kadınların                                heyecanı duygulandırdı

                              Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
                              Erdoğan ve eşi Emine Erdo-
      Dünyanın en büyük            uğan’ın başlattığı okuma yazma                                     Emniyet’ten eğitime
                           seferberliğine tüm Türkiye’de katılım
     Hukuk Dava Yarışması            devam ediyor. Bu kapsamda Küçük-                                        dev katkı
                           çekmece’de derslere başlayan kimisi
     İstanbul’da gerçekleşti           babası okula göndermediği için kimisi                                udüzenlenen Çocuk ve Gençler Sosyal
                                                                               Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü 81 ilde
      Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA)  okulları köylerine uzak olduğu için                             Koruma ve Destek Programı (ÇOGEB) kapsa-
                           okuma yazma öğrenemeyen kadınların
    utarafından bu yıl 59’uncusu düzenlenen   ilk derslerindeki heyecanı dikkat çekti.                              mında öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda
    Philip C. Jessup Uluslararası Kurgusal Dava Yarış- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip                                  bulunmak amacıyla Soma Necip Fazıl Kısakürek
    ması’nın Türkiye ulusal elemeleri, Bahçeşehir Üni- Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın                               Okulu’na Kütüphane kazandırdı. Kütüphanenin
    versitesi (BAU) Uluslararası Hukuk Kulübünün  başlattığı okuma yazma seferberliğinin                              adına ise Denizli’de görevi başında şehit düşen
    desteğiyle BAU ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu  start almasının ardından Küçükçek-                             Murat Çakmak’ın ismi verildi. Kütüphanenin
    sene Türkiye’de altı takımın katılımı ile gerçekle- mece Belediyesi de destek vermek                              açılışına Kaymakam Ahmet Altıntaş, Beledi-
    şen Philip C. Jessup Uluslararası Kurgusal Dava  amacıyla harekete geçti. Sefaköy Kültür                            ye Başkanı Hasan Ergene, Büyükşehir Soma
    Yarışması Türkiye elemelerinde takımlar, People’s  ve Sanat Merkezi’nde her yaştan                               Koordinatörü Ethem Karasoy, Emniyet Müdürü
    Democratic Republic of Anduchenca ve Federal  okuma yazma bilmeyen vatandaşların  ifade ederken okuma yazma öğre- ların okuma yazma öğrenmeleri için  Mustafa Akol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
    Republic of Rukaruku devletleri arasındaki hukuki  katıldığı eğitimlerle yıllarca okuma  necekleri için çok heyecanlı olduk- ellerinden geleni yaptıklarını dile geti- Dikici, Okul Müdürü Cavit Özben, kamu kurum
    uyuşmazlıkta tarafları temsilen usul ve esas prob- yazma yoksunluğu çeken vatandaşlar  larını dile getirdi. Her yaştan kadına  ren Ayten Mutlu, “Cumhurbaşkanımız  kuruluş amirleri, polis memurları, öğrenciler ve
    lemlerini yargı önüne taşıdılar. Her bir karşılaş- için derslere başlanıldı. Kimisi babası ya  ders veren öğretmenler ise yaşları  Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin  öğretmenler katıldı. Soma Kaymakamı Ahmet
    manın avukat ve akademisyenlerden oluşan 3’er  da eşi yüzünden kimisi de okulları köy- ilerlemesine rağmen okuma yazma  okuma yazma seferberliği başlatmış  Altıntaş, “Kitapların çocuklara okutulmasını da
    kişilik hakem paneli tarafından ve İngilizce olarak  lerine uzak olduğu için okuma yazma  isteğinden vazgeçmeyen insanların  olmalarına çok büyük gurur duyuyo- sağlanması gerek. Emeği geçen başta emniyet
    yürütülen toplam 13 karşılaşma sonucunda birin- öğrenemeyen kadınların ilk derslerin- herkese örnek olduğunu söyledi.  rum. Projede yer aldığım için kendimi  teşkilatı olmak üzere herkese teşekkürler” dedi.
    ciliği kazanan ekip, 1-7 Nisan tarihleri arasında  deki heyecanı dikkat çekti. Merkezde günde 2 gruba eğitim ve- de şanslı sayıyorum. Çok heyecanlı ve
    Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washin- Aralarında ilk kez kalem tutan  rilirken okuma yazma bilmeyen va- mutlu oluyorlar. Bir şeyi başarmanın
    gton D.C.’de düzenlenecek uluslararası finallerde  kadınların yer aldığı derslerde 76 ya- tandaşlar aldıkları 300 saatlik eğitimi  hazzını yaşıyorlar, o hazzı bende yaşı-
    Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.    şında olan da 20 yaşında olan da var.  başarıyla tamamlamalarının ardından  yorum. İnanın hiç sağlık problemleri
                           Derslerde harfleri öğrenmeye başla- İlkokul diplomasına sahip oluyor.  falan kalmıyor. Gerçekten büyük bir
                           yan kadınlar, sesleri de ayırt ederek  Seferberlik sonrası merkezde verilen  talep oldu yetişemiyoruz bayağı kayıtlar
                           okumalar yapmaya çalışıyor. Okuma  derslere talep de oldukça arttı. doldu taştı, yetişemiyoruz. Hepsine ba-
                           yazma bilmeyen bazı kadınlar ders- Derslere talebin çok olmasının  şarılar diliyorum öz veriyle çalışmalarını
                           lere torunlarıyla birlikte çalıştıklarını  kendilerini mutlu ettiğini ve vatandaş- istiyorum” ifadelerini kullandı.


                                                           Aliağa’ya yeni


                                                           kent görseli              Batman’da şehitler
         “ÇAYKUR’u                                               aliağa Belediyesi, İnönü Bulvarında  anısına 2 bin 300 fidan

     karalamak istediler”                                            usürdürdüğü çalışmalar kapsa-    u2 bin 300 fidan dikildi. Rektör Prof. Dr.
                                                                               Batman Üniversitesince, şehitler anısına
                                                           mında bir yeniliğe daha imza attı. İnönü
      ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu,                                   Bulvarı Tüpraş kavşağına konumlandırılan  Aydın Durmuş, “Her bir fidana bir şehidimizin
    ubazı basın organlarında ve sosyal medyada                                  Türkiye’nin ilk ve tek petrol sondaj kulesi  ismini vereceğiz. Şehitlerimizin burada anıları
    “Bayan spor takımlarına destek vermenin günah                                görünümlü kent görseli vatandaşların  yaşamasını istiyoruz” dedi. Batman Üniver-
    olduğunu” söylediği şeklinde yer alan haberleri                               beğenisini topladı. Türkiye’nin en büyük  sitesince, Batı Raman kampusunda bulunan
    yalanladı. Yurt dışında bulunan ÇAYKUR Genel                                 petrokimya tesislerine ev sahipliği yapma- Şehitler Ormanı’na fidan dikim etkinliği dü-
    Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hakkında “Bayan spor                                 sı ile bilinen aliağa’ya kazandırılan görsel  zenlendi. Etkinliğe, Vali Ahmet Deniz, Rektör
    takımlarına destek vermenin günah olduğunu”                                 özellikle gece aydınlatmalarıyla dikkat  Prof. Dr. Aydın Durmuş, gazi ve şehit yakınları
    söylediği şeklinde çıkan haberler üzerine yazılı                               çekiyor. aliağa Belediyesi yaptığı çalışma- ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim
    basın açıklaması yaptı. Sütlüoğlu, haberlerin hayal                             larla ilçenin çehresini değiştirmeye devam  okunan etkinlikte şehit yakınları, diktikleri
    mahsulü olduğunu belirterek, “Son günlerde bazı                               ediyor. Belediye ekipleri İnönü Bulvarında  fidanların yanına Türk bayrağı ve not bıraktı.
    yerel ve ulusal basın yayın organlarında kurumu-                               sürdürdüğü çevre düzenleme ve yenileme  Etkinlikte, şehitler için dua da okundu.
    muzla ve şahsımla ilgili gerçeği yansıtmayan, tama-                             çalışmaları kapsamında petrol sondaj  Rektör Durmuş, toprağı kanlarıyla sulayan
    men hayal mahsulü haberler yapılmaktadır. Haber-                               kulesi görünümlü kent görselini aliağa’ya  şehitlerin kendileri için en değerli varlıklardan
    de bir kulüp başkanımıza ‘Bayan spor takımlarına                               kazandırdı. Tüpraş kavşağında yükselen  olduğunu belirterek, “7 bin dönümlük bir arazi
    destek vermenin günah olduğunu’ söylediğim iddia                               12 metre uzunluğundaki kule bulvarın  içerisine 250 bine yakın fidan diktik. Şehitlerimiz
    edilmektedir. Böyle bir ifade benim şahsımın da,                               görünümüne ayrı bir güzellik kattı. için de bir köşe ayırdık. Şehitlerimiz için 2 bin
    temsil ettiğim kurumun da görüşleriyle örtüş-                                                  badem fidanı 300 adet de çam fidanı dikeceğiz.
    memektedir. Kaldı ki ÇAYKUR bir fetva makamı                                                   Her bir fidana şehitlerimizin ismini vereceğiz.
    da değildir. Öte yandan; ‘Ayinesi iştir kişinin lafa                                               Şehitlerimizin burada anıları yaşamasını istiyo-
    bakılmaz’ atasözünde ifade edildiği üzere geçmişte                                                ruz. Şehitlerimizin yakınları bu dikilen ağaçları
    bayan spor takımlarımıza herhangi bir destek ve-                                                 sulayacaklar, kendi evlatları gibi bakacaklar.
    rilmediği halde tarafımca bayan spor takımlarımıza                                                Şehitlerimize böyle güzel bir orman oluşturduk.
    da destek verilmeye başlanmıştır.” dedi.                                                     Bununla gurur duyuyoruz” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11