Page 5 - OGÜN Gazetesi Sayı:216
P. 5

Dünya                                              5

                                       Ah Afrika vah Afrika


             Prof. Dr. Orhan Kural
                 kural@itu.edu.tr
             GEZGİNLER KULUBÜ BAŞKANI


         Tüm kıtalar arasında en sancılı
       ugeçmişe sahip olan Afrika, önceleri
       dünyanın en büyük esir pazarı oldu.
       Bize demokrasi dersi veren, Fransa,
       İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz
       hatta Araplar esir ticaretini ellerinde
       tutmak için birbirleri ile savaştılar, anne,
       baba, kardeş, akrabalar birbirinden
       koparılıp sahildeki köle ticareti amacı ile
       kurulan kalelerden yeni dünyalara pa-
       zarlandı. Sömürgecilikle de varlıklarının
       özü olan kültür, kimlik, onur, gelenek
       ve lisanları ellerinden tek tek alındı.
        Afrika deyince aklınıza acaba ne
       geliyor ? Küçüklü – büyüklü bölünmüş
       sayısız ülke, siyah ile siyahlık, yamyam
       masalları, pigmeler, Masai Savaşçıları,
       kızıl ve turuncu kum tepeleri, aslanlar,                                                                     FOTOĞRAF: KEVIN CARTER
       zebralar, yaban öküzü sürüleri, ünlü
       fotoğrafçı “Kevin Carter’in ödüllü “aç-
       lıktan ölmekte olan ufak çocuğu sabırla
       bekleyen akbaba fotoğrafı”, zarif adımlı
       zürafalar, ağaçları devirmiş fil sürüle-
       ri, farklı kabile ve klanlar, masum bir  içerdiği su nedeniyle yanmayan şişe  iki hatta üç ülkenin paylaştığı dünyanın  fil, gergedan ve bufalo. Aç kalınca ha- nın evlerine taşınıyor. Bitki ve hayvan
       yüz, iyi niyet, hiç eksik olmayan sıtma,  şeklindeki baobab ağaçları, dört ülkenin  en geniş ve görkemli Şelalesi Viktor- mileliğini durdurabilen impalalar (geyik  dünyasının sırları tek tek çözülüyor.
       korkutucu kolera, yuvarlak gri şapkası  sınırını oluşturan derin bir vadiden  ya, ünlü yazar ve acımasız avcı Ernest  türü) daha neler neler var Afrika’nın  Çünkü “Afrika” batılı için “koca bir
       ile ünlü Afrika kaşifi Dr. Livingstone,  coşku ve onurla akan Zambezi Nehri,  Hemingway’in romanı ile tanınan, artık  gizemli coğrafyasında. Tüm renklerin ve  sirk”. Arada bir “reklam adına” çuvallar
       ağzını açmış kurbanını bekleyen bir  avını kovalayan bir dişi aslan, artan leşi  küresel ısınma sonucu zirvesinde karları  kokuların coştuğu Afrika’da bir parlak  dolusu kullanma tarihi geçmiş “sütto-
       timsah, macera arayan batılı şıma- yemeğe hazırlanan sırtlan ve akbabalar,  hızla eriyen Kilimanjero Dağı, çevresi- gece bütün öğelerin üstüne örterek  zu” ile “unun” gönderildiği geniş bir
       rık aristokratların, ayakları zavallı bir  iri siyah gözleri ve yuvarlak kulakları ile  ne hayat veren dünyanın en uzun nehri  bitiyor. Bir dönemin Amerikan Western  alana yayılmış bir “sirk.”
       hayvanın üstünde olmak üzere Afrika  suyun içinden bize bakan bir su aygırı,  “Nil”, Katherine Hepburn ile Humpery  filmleri gibi, bugünde Afrika Batı dün- Beni hiçbir kıta “Afrika” kadar ken-
       av anı fotoğrafları, kesilmiş yüzlerce ce- sonsuza uzanan savanlar, kuraklık, coş- Bogart’ı buluşturan “Queen of Africa”  yasının ekrandaki son eğlencesi. Fillerin  dine sıkıca çekmiyor. Orada “renkler”
       sedin yattığı Ruanda ve Liberya’nın dar  ku ve keder dolu Afrika ritimleri, düz  filmi ile ünlenen arkadan çarklı nehir  ayaklarına, timsahların ağızlarına, kuş- başka, orada “gök” başka, orada “top-
       sokakları, sırtındaki bebek ve başındaki  siyah saçların titizlikle örüldüğü berber  gemileri, saz kaplı dizi dizi kulübeler,  ların yuvalarına, kaplanların inlerine  rak” başka, orada “gülümseme” başka,
       yükle sarı bidonu ile su doldurmaya gi- dükkanları, birkaç kuruş için ziyaretçi- her derde deva büyücülük, vudu ayinle- yerleştirilmiş gizli kameralarla çekilen  orada “öfke” ile “nefret” de başka,
       den çilekeş Afrika kadını, kalın gövdesi  lere yarı çıplak gösteri yapan Zulular,  ri, Afrika’nın beş büyüğü, aslan, leopar,  belgesellerle Afrika artık batı dünyası- kısaca her şey “farklı.”

                                                                             Abhazlar, artık kimlikle

                                                                              Rusya’ya geçebilecek


                                                                               Rusya ve Abhazya arasında yapılan yeni ‘vi-
                                                                             uzesiz geçiş’ anlaşmasına göre, yeni kimlikle-
                                                                             rini alan Abhazya vatandaşları Rusya’ya kimlikle-
                                                                             riyle geçebiliyor. Rusya ve Abhazya arasında 2009
                                                                             yılında yapılan ‘vizesiz geçiş’ anlaşması sonrası,
     Katar ile AB arasında                                                             Abhazya vatandaşları Rusya’ya pasaportlarıyla
                                                                             geçebiliyordu. Geçtiğimiz yıllarda 2 ülke arasında
       işbirliği anlaşması                                                             yapılan görüşmelerle, vizesiz geçişin kapsamı
                                                                             genişletildi. Yapılan yeni anlaşmayla 1 Ocak 2018

       Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ:                         itibariyle Abhazya vatandaşlarının Rusya’ya kim-
                                                                             likleriyle geçebilmesine karar verilmişti. Ancak,
    uSani’nin Brüksel temasları kapsamında,                                                     Rusya’nın koyduğu şarta göre, modern, çipli kim-
    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi ve  2017 yılında 3,5 milyon Alman                                   liklerin Abhazya halkına dağıtılması gerekiyordu.
    Katar Dışişleri Bakanlığı arasında iş birliği                                                  Abhazya 2017 yılından itibaren Abhazya’daki
    anlaşması imzalandı. Avrupa’da bir dizi res-                                                   vatandaşlarına yeni kimliklerini dağıtmaya
    mi temaslarda bulunmak üzere Belçika’nın                                                     başladı. Abhazya İçişleri Bakanlığı Pasaport Şube
    başkenti Brüksel’e gelen Katar Emiri Şeyh     turist ülkemizi ziyaret etti                                  Başkanı Eduard Manargiya, 63 bin 703 kişiye yeni
    Tamim bin Hamad Al Sani, Avrupa Komis-                                                      kimliklerin dağıtıldığını, 58 bin 540 yeni kimlik
    yonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek                                                   kopyasının ise basıldığını duyurdu. Kimliklerini
    Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Federica      Kültür ve Turizm Bakanı Nu- rizm Borsası dolayısıyla Almanya’da  rekorları yeniden altüst edeceğine  değiştiren Abhazya vatandaşları Rusya’ya kimlik-
    Mogherini ile bir araya geldi. Avrupa Birliği   man Kurtulmuş, “Geçtiğimiz  bulunan Bakan Numan Kurtulmuş,  vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, “Geç- leriyle, kimliği olmayanlar ise mevcut pasaportla-
    ile Katar arasındaki ortak ilgi alanlarında- uyıla oranla bu yıl yüzde 50 ile  fuarın ikinci gününde düzenlenen  tiğimiz yıla oranla bu yıl yüzde 50 ile  rıyla geçiş yapabilecek.
    ki ikili ilişkileri gözden geçiren taraflar, bu  yüzde 100 arasında artan bir rezervas- basın toplantısına katıldı. Türkiye’nin  yüzde 100 arasında artan bir rezervas-
    ilişkileri geliştirmenin de yollarını görüştü.  yon oranlarına ulaşmış bulunuyoruz.  bu yıl turizm rezervasyonlarında  yon oranlarına ulaşmış bulunuyoruz.
    Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki devam eden  2017 yılında 3,5 milyon Alman turist  yüzde 100 seviyelerine varan artışları  2017 yılında 3,5 milyon Alman turist
    durum hakkında Mogherini’ye bilgi veren   ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ise biz 5  yakaladığını ifade eden Bakan Kur- ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ise biz 5
    Katar Emiri, krizin çözümü için görüş alışve- milyonu aşkın Alman ziyaretçinin  tulmuş, ITB Berlin Turizm Borsası’nın  milyonu aşkın bir ziyaretçinin gelme-
    rişinde bulundu.              gelmesini bekliyoruz” dedi.   hedeflerin yakalanması bakımından  sini bekliyoruz. Türkiye 2018 yılında
                            Dünya turizminin en önemli tu- önemli bir yer olduğunu söyledi.  38 milyon yabancı turiste ev sahipliği
                          rizm fuarı 52. Berlin Uluslararası Tu- Türkiye’nin 2019 yılında turizmde  yapacaktır. ” ifadelerini kullandı.
     Rusya Sözcüsü Maria Zaharova:
        Doğu Guta’daki             “Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan

       teröristler, insani          defolup gitmesidir, milletin kucaklaşmasıdır”

      yardım koridorunu
                             Başbakan Binali Yıldırım,
     engellemeye çalışıyor           u“Bazen ‘çözüm süreci’ diyorlar.
                          Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör
       Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria  örgütünün bu topraklardan defo-                                   Terör örgütü PYD’den
    uZaharova, “Doğu Guta’daki terörist-    lup gitmesiyle Kürtlerle, Türklerle,
    ler, insani yardım koridorunu engellemeye  Türkmenlerle, Araplarla ay yıldızlı                                   temizlenen Afrin’in
    çalışıyor” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı  bayrağın altında yaşayan bu milletin
    Sözcüsü Maria Zaharova, bugün düzenlediği  kucaklaşmasıdır, kardeşçe geleceğe                                  köylerine dönüş başladı
    basın toplantısında Suriye ve Doğu Guta’ya  yürümesidir. Çözüm budur. Bundan
    değindi. Zaharova, “Doğu Guta’daki Suriye  başka çözüm yok” dedi.                                          Afrin’de PYD’nin işgali ile köylerini terk
    ordusunun eylemleri BM Güvenlik Konseyi    Başbakan Binali Yıldırım, AK                                    uetmek zorunda kalan Suriye vatandaş-
    kararıyla çelişmiyor. Rusya, terörle mücadele  Parti Genel Merkezinde düzenlenen                                 ları, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusunun
    operasyonunu destekliyor. Suriye, Doğu Gu- Siyaset Akademisi açılışında yaptığı                                 temizlediği köylere geri dönmeye başladı.
    ta’da insanların teröristler tarafından her gün  konuşmada, akademinin başlayan                                 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye
    bombardımana tutulmasına tepki veriyor.   18. döneminin Türkiye’nin geleceği                                  Ordusunun (ÖSO), terör örgütü PYD’den te-
    Suriye ordusu, bölgede bulunan sivillerin gü- için hayırlı olmasını temenni etti. AK                               mizlediği köylere dönüşler başladı. İlk dönüş-
    venlik tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla  Parti Siyaset Akademisinin dünyanın  ni ifade etti. Bu sıradan geçen birçok  sı hedefleniyor. Allah ülkemize ve  ler Afrin’e bağlı Ömer Uşağı ve Mamal Uşağı
    geniş çaplı bir operasyon başlattı. Rusya,  en büyük insan kaynağı projele- gencin hızla gelişen ve değişen  milletimize hizmet etmeye azmeden  köylerine gerçekleşti. Köylerinden çıkarılan
    terörle mücadeleyi son zamanlarda kabul   rinden biri olduğunu vurgulayan  aydınlık Türkiye hedefine önemli bir  bütün kardeşlerimizin yolunu açık  köylüler, Özgür Suriye Ordusuna bağlı Fatih
    edilen Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kara- Başbakan Yıldırım, bu akademide  katkı sağlayacağını belirten Yıldırım,  etsin” dedi. Başbakan Yıldırım AK  Sultan Mehmet Tugayı kontrolünde köylerine
    rının hükümlerine aykırı olarak görmüyor ve  gençlerin, insanı merkeze alan bir  “Siyaset Akademisinde Türkiye’nin  Parti’liler olarak siyasette eğitimin,  giriş yaptılar. Fatih Sultan Mehmet Tugayı
    Doğu Guta’daki teröristlere yönelik mücade- siyasetin, demokrasi kültürünün hak  gelecek siyasi kadroları gençlerin  donanımın her zaman gereğine ve  Komutanı Ahmet Fetih ve arkadaşları, evlerine
    leyi destekliyor” dedi.           ve özgürlüklerinin esasını öğrendiği- ülkemize, milletimize kazandırılma- önemine inandıklarına işaret etti. dönen köylüleri çikolata ve şekerlerle karşıladı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10