Page 6 - OGÜN Gazetesi Sayı:216
P. 6

6                                        Haber
                                           Erkek Atlası                                                                              için daha incelik ve derinlik isteyen çabalar
                                                                              göstermeleri gerekir.
              HIÇ KIMSENIN                                                            Kadın ve erkeğin ekonomik olarak
                  ADAMI                                                          eşitlendiği bir dünyada, erkeğin kadını elde
                                                                              etmesi ve tutması artık eskisi kadar kolay
                 Cem Özer                                                         olmayacaktır.
               cemozer@ogun.com.tr                                                        Üç dönüm bostan yan gel yat Osman
                                                                              olmaz işler. O yüzden bu tarafların ‘Erkek
                                                                              Atlası’nda, annesinin dışında, kadına saygı
        “Türkiye Atlası’ndan bir erkek olarak                                                    gösteren birilerini bulmak zordur.
      unoktayı koy” dediler de ben bu coğraf-                                                       Görüyoruz ki; kadın -erkek ilişkisine
      yada yetişmiş olsam bile, bu coğrafyaya ait                                                   yöneten, yönetilen, egemen, köle- falan
      değilim. Tıpkı kivi ve avocado gibi.                                                       diye bakmak yerine, denklerin, eşitlerin
       Kadın ve erkek eşittir benim gözümde.                                                     ilişkisi olarak görmek ilişkiyi her platformda
      Aynı haklara sahiptirler.                                                            daha keyif verici, eğlenceli, saygılı ve sevgili
       Erkek ne yaparsa ya da yapabilirse                                                      olacaktır. Ancak bu coğrafyanın ‘Kadın
      kadın da yapar, ya da yapabilir.                                                         Atlası’na da değinmek gerekir.
       Kadın ne yapamaz ya da yapmamalıysa                                                       Bu iklimin kadını da bir tuhaftır.
      erkek de aynı yasaklara muhatap olmalı.                                                       Kıskanılmak ister, kısıtlanmak ister,
       Bir erkek bakire bir kızla evlenmek                                                      yasaklanmak ister
      isteyebilir. Buna hakkı da vardır, saygı da                                                     Hatta bağırılsın, fazla can acıtmayan
      duyarım. Ancak kendisi de bakir kalmak                                                      minik bir tokat da araya sıkıştırılabilir.
      kaydıyla. Dayı sen elalemin karısıyla, kızıyla                                                   Bunlar hep erkeğin sevgi gösterisidir.
      gününü gün et sonra benim karım el değ-                                                     Mazoşist bir sevgi anlayışı vardır kadınımı-
      memiş olsun.                                                                   zın. Kendisi için ölecek hatta öldürecek bir
       Olmaz.                                                                    erkek arar. Öylesine meftun olur ve sonun-
       Mesela; aslında beyin ölümü gerçekleş-                                                    da da ölen genellikle kendisi olur.
      miş dedeler, küçük kız çocuklarına, hatta  Doğuştan, yaradılıştan gelen her hakkı  riktirici topluma geçilmesiyle birlikte erkek  kadın kocasının ve tüm kadınlar erkeklerin  Sorumluluklarını bir erkeğe devretmesi
      oğlan çocuklarına tebelleş oluyor, bir başka  kendine geçerli, kadına yasaklamıştır. üretim alanında egemen olabilmek ve iş  kölesi haline gelmiştir. Köyden kente göçen  öğütlenmiştir kadınlarımıza, yine kadın
      hasarlı kısım da bunu onaylıyor “Hak” di- İnsan evladı da tüm diğer canlılar gibi  gücünü kadınlara kaptırmamak için kadını  erkek mantığı kadına çalışmayı yasaklar- olan anneleri tarafından. Oysa ki sorumlu-
      yor. Neden o dedelerin akranı nineler oğlan  üç temel içgüdüyle doğar. Bu Allah tarafın- baskılamıştır. Bunun için de en uygun araç  ken, köyde neredeyse yalnızca kadın çalışır.  luk tek başına devredilmez. Sorumluluğu
      çocukların ya da kız çocukların peşinden  dan kendi hayatlarını ve soylarını devam  olarak din kullanılmıştır. Çünkü din tartı- Tarlada, evde, her yerde. alan hakları da beraberinde alır.
      koşmuyor ? Çünkü ‘Erkek Atlası’ nın geri  ettirebilmek içindir. Barınma (uyuma ve  şılmaz. Günahkar damgasını yedin miydi  Çünkü köy küçük yerdir ve ekonomi  Bu erkek kumpası yüzyıllar içinde
      kalmış Ortadoğu Coğrafyası’nda, erkek  kendini tehlikelerden koruma amaçlı),  toplumdan dışlanırsın.    zaten kocanın elindedir.      kadının kendi düşüncesi haline gelmiş ve
      egemen maçoizmin emridir bu.    beslenme (avlanma, çalışma, üretme, para  Temel iç güdülerini kontrol ettiğin bir  Kadının ekip, ürettiği ürünü erkek satar. artık erkeklerin sürekli olmak yerine, ara
       Erkek ne yaparsa müstehaktır. Değilse  kazanma), üreme (seks, cinsellik). insan, artık tamamen senin kontrolündedir. Kentte çalışan kadın erkeğin işine,  ara gaz vermesi yeterli olmuştur. Kadınlar
      de bir kitabına uydurulur.       Bu tüm canlılarda ortak özelliktir. Kadının çalışmasını günah kılıp yasak- ekmeğine düşmandır. Ayrıca eli para görür  artık erkek egemen düşüncelerini kadına
       Burada mesele erkek ya da kadın   İnsan evladı diğer canlılardan farklı ola- layarak, sadece doğurucu bir unsur haline  de barınma ve beslenme için erkeğe ihtiyacı  maletmekten sıyrılmalı ve kendi güçlerini,
      değildir. Egemen olandır. Egemen kimse  rak, yaratılıştan gelen bir haz alma duygu- getirerek beslenme ve barınma ihtiyacını  kalmazsa cinsel anlamda da kalmaz ve  egemenliklerini ellerine almalılar.
      onun kuralları geçer. Erkek toplumu; kadını  suna sahip olduğu için bunlardan haz alır. tekeline alan erkek, bekaret kılıfıyla evliliğin  kıyaslanmaktan korkan erkekler bakire  Dünyayı kadınlar değiştirecek ve insanı
      baskılayarak egemenliği eline geçirmiştir. Avcı-toplayıcı toplumdan üretici-bi- dışında cinselliği de yasaklayınca, artık  bulamazlar. Bu kez kadını elde tutmak  sevmekle başlayacak her şey.

       Şehit oğluna şiir

      yazabilmek için 68
     yaşında okuma yazma                                                                  Sosyal medyada

          öğreniyor                                                               siparişine yetişemiyor

                                                                               Kastamonu’da girişimci bir kadın, 1 yıl önce
       Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı                                                 uamatör olarak başladığı ahşap ürünlerinde,
    uköyünde yaşayan 68 yaşındaki Pakize                                                       ilk önce sosyal medyada satmaya çalıştığı ürün-
    Karataş, 25 Kasım 1993 tarihinde Ağrı’da tank                                                  leri büyük ilgi görünce siparişlere yetişemez hale
    devrilmesi sonucu şehit olan evladına şiir yaz-                                                 geldi. Girişimci kadın, sosyal medyaya satmaya
    mak için okuma yazma öğreniyor. Cumhur-                                                     çalıştığı ürünleri KOSGEB kredisiyle kurduğu
    başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine                                                    marangoz atölyesinde Dünyaya pazarlamaya
    Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen oku-                                                   başladı. Kastamonu’da 29 yaşındaki 1 çocuk
    ma-yazma seferberliği kapsamında ilçeye bağlı      Zihinsel engelli öğrencilerin                              annesi Goncagül Keloğlu, kocasının evde hobi
    Yolçatı köyünde yaşayan 68 yaşındaki Pakize                                                   olarak kurduğu atölyede ilk önce yanında çırak
    Karataş, yıllardır torununa yazdırdığı şiirleri,                                                 olarak çalışmaya başladı. Amatör olarak yap-
    artık kendisi yazabileceği için çok mutlu.  çalışmaları TÜBİTAK’ta sergilenecek                                 tığı el emeği göz nuru ürünleri, sosyal medya
      Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü                                                    üzerinden pazarlamaya başladı. Bir süre sonra
    tarafından açılan kursa katılan Pakize Karataş,                                                 ürünlerinin beğenilmesinin ardından iş kurmak
    oğlu Murat’ın 25 Kasım 1993 tarihinde Ağrı’da   Yozgat Uğur Bektaş Özel  TÜBİTAK bilim fuarında onay alan  ni sürdüren ve özel gereksinime  isteyen girişimcilere yönelik Küçük ve Orta
    tank devrilmesi sonucunda şehit olduğunu      Eğitim İş Uygulama Mer-  bir proje olduğunu belirten Zihinsel  ihtiyaç duyan öğrenciler tarafından  Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
    belirterek, “Şehidime içimden geldiğince şiirler  u kezi’nde öğrenim gören  Engelliler Öğretmeni Ayşe Çalışkan,  hazırlanan 7 projenin TÜBİTAK  İdaresi Başkanlığı’nca (KOSGEB) düzenlenen
    yazmak istiyorum. Okuma yazma bilmediğim   orta ve ağır düzey zihinsel engelli  “Öğrencilerimize eğitim öğretim  tarafından desteklenmeye uygun  uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan ve
    için şiirlerimi yıllardır torunuma yazdırıyorum.  öğrenciler yaptıkları çalışmalarla en- döneminde akademik çalışmaların  görüldüğünü belirten Okul Müdürü  kursu başarıyla tamamlayan Goncagül Keloğlu,
    Ben söylüyor torunum yazıyordu ve buna çok  gelleri aşıyor. El ve hafıza becerilerini  yanı sıra el becerilerinin geliştirme- Selçuk Doğandemir ise, “Öğren- KOSGEB’den aldığı teşvik ile marangoz atölyesi
    üzülüyordum. Bunun için Cumhurbaşkanımız   geliştirmek amacıyla yapılan çalış- lerine yönelik çalışmalar yaparak  cilerimiz mis sabun yapımı, panç  açtı. 1 yıl önce amatör olarak yaptığı ürünleri sos-
    tarafından ilçemizde de açılan kursa katıldım.  mada öğrenciler mis sabun yapımı,  hem çocukların okula gelmelerini  nakışı, kağıttan tesbih yapma,  yal medya aracılığıyla satmaya çalışan Goncagül
    Şu anda çok mutluyum. Artık okuma yazma   panç nakışı, kağıttan tespih yapma,  sağlıyoruz hem de istedikleri zaman  hafıza oyunu, eşleyebilirim oyu- Keloğlu, şuanda aldığı siparişlerle el emeği göz
    öğrenerek ve Şehidime şiirlerimi kendim   hafıza oyunu, eşleyebilirim oyunu,  neleri başarabileceklerini aşılıyoruz.  nu, harfleri öğreniyorum ve ahşap  nuru ürünlerini Dünyaya pazarlamaya başladı.
    yazacağım” diye konuştu.           harfleri öğreniyorum, ahşap kesimi  Öğrencilerimiz yaptıkları işten çok  kesimi ve boyanması gibi çalışma
                           ve boyanması gibi birbirinden güzel  büyük mutluluk duyuyor ve her  yaptılar. Yapılan bu çalışmalarla
                           7 projeye imza attı. Öğrencilerin  çalışmamıza çok severek katılıyorlar.  öğrencilerimizin küçük kas beceri-
                           projeleri TÜBİTAK’ta sergilenmeye  Onların bu azmi özel eğitimciler  lerinin gelişmesini, dikkat ve hafıza
                           hak kazandı. Öğrencilerin hazırlamış  olarak bizi çok mutlu ediyor” dedi. becerilerinin zenginleştirilmesini
                           olduğu mis sabunu projesinin 4006  Okulda eğitim ve öğretimleri- sağlamış olduk” şeklinde konuştu.


                           10 yıl uyuşturucu kullanan Fatih’in ibretlik hayatı


                             Bitlis’in Tatvan ilçesinde ika- hayat amacı edindim kendime.
                           umet eden Muhammed Fatih   Makine bölümü 3. sınıf öğrenci-
                           Yüzügüler, 10 yıllık uyuşturucu  siydim. Evliyim, eşimi kaçırarak                 Öğrenciler Mehmetçiğe
      Eskişehir basınının           bağımlılığından kurtulduğunu  evlendim. Uyuşturucu yüzünden
                                         okulumu dondurmak zorunda
                           belirterek, “Maddi ve manevi bü-
           acı günü            tün her şeyimizi kaybettik, artık  kaldım. Kendi iş yerim, şirketim                    mektup yazdı,
                           ölümü kabullenmiştik. Eşimle bir- vardı, şirketimi batırdım. Ayrıca                   cevşen gönderdi
       Eskişehir’in en köklü yerel gazetelerinden  likte sokaklarda yattık, bağımlılık  kendi evimiz vardı, evimizi çok
    uİstikbal Gazetesi’nin 50 yıldır sahipliğini  bizim kaderimiz olmuştu” dedi. cüzi bir paraya sattık. Uyuşturucu                   Düzce’de lise öğrencileri, Afrin’deki Meh-
    yapan duayen gazeteci Oğuz Türkmen hayatını   Tatvan Belediyesi ve merkezi  yüzünden işimi, ailemi ve okulu-                 umetçiklere terlerini silsinler diye mendil,
    kaybetti. Türkmen, 1939 yılında Emirdağ- Suver- Antalya’da olan Ayık Yaşamda  mu kaybettim. Daha önce Alkol                  ayaklarına taş değmesin diye cevşen gönderdi,
    nez Köyü’nde dünyaya geldi. Uğur Ofset Mat- Buluşalım Derneği (AYBUDER)  ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve                    manevi destek olmak amacıyla da mektup yaz-
    baası ve İstikbal Gazetesi’nin 50 yıldır sahipliğini  Tatvan Sorumlusu Fatih Yü- Eğitim Merkezinde (AMATEM)                  dı. Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik
    yapan Oğuz Türkmen, bir süredir Osmangazi  zügüler ile imzalanan işbirliği  tedavi gördüm, özel hastanelere                  Anadolu Lisesi öğrencileri Zeytin Dalı Hare-
    Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi  protokolü kapsamında madde  gidip ilaç tedavisi gördüm ama                   katı kapsamında Afrin’de terör örgütü men-
    görüyordu. 2 çocuk sahibi olan Türkmen, sabah  bağımlısı gençlere yardımcı olu- hiçbir sonuç alamadım. En son                 suplarına karşı mücadele veren Türk Silahlı
    saatlerinde hayatını kaybetti. Bir dönem Eski- nuyor. Madde bağımlısı olduğu  eşimle sokaklarda kalmaya başla-                 Kuvvetlerine manevi destek sağlamak ama-
    şehir Ticaret Odası (ETO) Başkanlığı yapmış da  zamanları anlatan Yüzügüler,  dık. Tabi eşim öncesinde iki defa                cıyla mektup kampanyası düzenledi. Gençler
    olan Türkmen’in acı kaybı, ailesi başta olmak  “Allah nasip ederse ömrüm  hem intihar girişiminde bulundu                   mektupların yanı sıra Mehmetçiğin ayaklarına
    üzere İstikbal Gazetesi çalışanlarını, ticaret ve  yettikçe bu acıyı çeken ailelere  hem de iki defa düşük yaptı” diye             taş değmesin diye cevşen, terlerini silsinler
    sanayi dünyasını da yasa boğdu.       ve bağımlılara hizmet etmeyi  konuştu.                               diye mendil ve ayrıca helva paketlediler.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11