Page 12 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 12

12                                       Saglık
                                                 /


                          Şehir Hastaneleri deneyimlerini paylaşıyor

                              Türkiye’nin ilk şehir hasta-
                              nesi Yozgat Şehir Hastane-
                          usi’nden Başhekim Opr. Dr.
                          Aziz Ahmet Surel başkanlığındaki bir
                          heyet, Sağlık Bakanlığı Kamu Hasta-
                          neleri Genel Müdürlüğü’nün “Kardeş
                          Şehir Hastaneleri Projesi” kapsamın-
                          da, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde in-
    Hipertansiyon yazın da           celemelerde bulunarak, deneyimlerini
                          paylaştı. Bir hayalken gerçeğe dönü-
       kontrol edilebilir           şen ve bugün Türkiye’nin çeşitli ille-
                          rinde yıldızlı otel konforunda hizmet
       Acıbadem Adana Hastanesi Diyetisyen  veren şehir hastanelerinin ilki olan
    uPakize Gizem Akgül, dünyada önlene-    Yozgat Şehir Hastanesi, açılış için gün
    bilir hastalıklar arasında yer alan hipertan- sayan Eskişehir Şehir Hastanesi’ni
    siyonun, Türkiye’de her üç kişiden birinde  ziyaret etti. Yozgat Şehir Hastanesi
    ama daha sık da kadınlarda rastlanan sorun  Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel,
    olduğunu söyledi. Akgül, beslenmenin hiper- Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şim-
    tansiyon kontrolü için çok önemli olduğunu  şek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
    belirterek, hipertansiyon hastalarına özel bes- Hatice İpek ve Destek ve Kalite Mü-
    lenme önerilerinde bulundu. Günlük tuz tüke- dürü Mehmet Gözel’den oluşan ekip,
    timi ile hipertansiyon arasında önemli bir ilişki  Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi ile  nelleri ile paylaşırken, “Kamu-Özel iş  2017 yılının Ocak ayında hizmete  açılacak hastanemize yol gösterici
    olduğunu söyleyen Diyetisyen Gizem Akgül,  tanışıp, yapılan sunumu dinledikten  birliği modelini uluslararası stan- açıldığını anımsatarak, “Açılış süre- olacağı ümidindeyiz. Bu kapsamda
    özellikle tuz tüketimi yüksek olan toplumlarda  sonra tüm birimleri gezdiler. dartlara uygun bir şekilde Türkiye  sinde yaşadığımız deneyimlerimizi  yaptığımız ziyarette bizi büyük bir
    hipertansiyon sorununun görülme sıklığının   Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet  sağlık sektörüne taşıyan bir yönetim  yeni açılacak hastanelerle paylaşmak  misafirperverlik örneği ile karşılayan
    daha yüksek olduğunu kaydetti.       Surel, şehir hastaneleri arasında ilk  anlayışı ile işletilen şehir hastaneleri- bizim görevimizdir. Açılış öncesi ve  Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimine
      Diyabet, yaşlılık, obezite, kronik böbrek  olmalarının verdiği sorumlulukla açılış  miz, ülkemizin sağlık yatırımlarında  sonrasında oluşabilecek aksaklıklar  ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunu-
    hastalığı ve stresin tuza duyarlılığı arttırdığını  süresindeki deneyimlerini Eskişehir  bir dönüm noktasıdır” dedi. Başhe- ve bu aksaklıkları nasıl giderdiğimiz  yorum. Umarım, bu ziyaret son dere-
    belirten Diyetisyen Gizem Akgül, tuz tüke- Şehir Hastanesi idarecileri ve perso- kim Surel, Yozgat Şehir Hastanesi’nin  konusundaki deneyimlerimizin, yeni  ce faydalı olmuştur” diye konuştu.
    timinin sınırlandırmanın önemini vurguladı.
    Akgül, mevsim boyunca yapılacak düzenli eg-
    zersizle kasların kuvvetlenmesine, kilo kontro-
    lünün sağlanmasına, kalp hastalıkları riskinin
    azalmasına, yaşam kalitesinin artmasına ve
    stresin azalmasına katkı sağlayarak tansiyonun
    yükselmeden keyifli bir yaz geçirmeye katkı
    sağlayacağını ifade etti.
      Biri Hristiyan diğeri

      Müslüman iki kadın

    aynı anda doğum yaptı


      Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastane-
    usi’nde Venezüella asıllı Hristiyan kadın ile
    Suriyeli Müslüman bir kadın aynı anda doğum
    yaptı. Venezüella asıllı Genesis Andreina Ve-
    laso Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
    çok sevdiğini söyleyerek Türkiye’de kendisine
    çok iyi davranıldığını belirtti. Venezüella asıllı
    Genesis Andreina Velaso Küba’da tanıştığı Raif
    Dursun’a 3 yıl önce gönlünü kaptırdı. Raif Dur-
    sun ile 10 aydır birlikte yaşayan Genesis And-
    reina Velaso hamileliğinin son evresine gelince
    doğumunu Türkiye’de yapmak istedi. Doğum
    için önceki gün Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne
    gelen Velaso bu gün doğumhaneye alındı. İki
    gün önce hastaneye yatan Suriye asıllı Meryem
    Fellaha’nın da doğum sancıları başlayınca ikisi
    de doğuma alındı. Biri Hristiyan diğeri Müslü-
    man iki kadın aynı anda doğum yaparak birer
    kız çocuğu dünyaya getirdi. Genesis Endreina
    Velaso’nun eşi Raif Dursun, Kdz. Ereğli Devlet
    Hastanesi doktor ebe ve hemşirelerine göster-
    dikleri çabadan dolayı teşekkür etti.
      Sülükler hastalara

         deva oluyor


       Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetler
    utarafından hasta tedavilerinde kullanılan
    sülük tedavisi, günümüzde de hastalara umut
    olmaya devam ediyor. İzmir’de sülük teda-
    visi uygulayan Dr. Cemalettin Ekmekçioğlu,
    sülük tedavisine olan ilginin son yıllarda arttığı
    söyledi. Ekmekçioğlu, “Sülükle tedavi yöntemi
    insanlık tarihi boyunca uygulanmış; ancak
    ‘koca-karı ilacı’, ‘böcekten medet ummak gibi’
    laflarla son yıllarda ikinci plana atılmıştı. Son
    zamanlarda ise bazı hastalıklardan çözüm
    alınamaması üzerine yeniden sülük tedavisine
    dönüş başladı” ifadelerini kullandı.
      Sülüklerin salgıladığı enzimlerin faydasına
    dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Sülük tedavisinde
    üç tane ana etkiden bahsedebiliriz. İlk etkisi
    bilindiği üzere uygulanılan bölgedeki kirli kanı
    temizlemesi. Sinir ve akupunktur noktalarına
    uyguladığımızda olumlu etkiler alıyoruz. En
    önemli etkisi ise sülüklerin ürettiği enzimler.
    Bu enzimler çok ciddi fayda veriyor. Örneğin
    sülükler kanın pıhtılaşmasını önleyen enzim
    üretiyor. Sülükten insana geçen bu enzim o
    bölgede ciddi anlamda rahatlama sağlıyor ve
    tıkanıklıkları açıyor” dedi.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16