Page 13 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 13

Kültür-Sanat                                             13


                                                    Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerini duygulandırıyor


                                                      Gaziantep’in kurtuluş mücadelesin-
                                                    ude önemli bir yere sahip olan ma-
                                                    ğara Şahinbey Belediyesi tarafından Milli
                                                    Mücadele Müzesi yapılmıştı. Zamanla
                                                    tahrip olan mağara Şahinbey Belediyesi
                                                    tarafından aslına uygun olarak restore
                                                    edilmişti. Gaziantep’in kurtuluş tarihi
                                                    olan 25 Aralık’ta açılan müze yoğun
                                                    ilgi görüyor. Mağaranın içinde kurtuluş
                                                    mücadelesi anılarını anlatan figürler
                                                    ziyaretçilere o dönemde yaşanan zor-
                                                    lukları anlatarak duygulandırıyor. Müzeyi
                                                    ziyaret eden vatandaşlar ise müzenin
                                                    kendilerini geçmişe götürdüğünü, aslına
                                                    uygun olduğunu, kurtuluş mücadelesinin
                                                    ne kadar zor şartlar altında yapıldığını
                                                    gösterdiğini, bu vatanın ne kadar zor
               Marjinal medeniyetsiz!                          şartlar altında alındığını, ayağı kesilen
                                                    insanımızın çaresizliğinin kendilerini
                                                    duygulandırdığını ifade etti.
      Şöhret olmak, bilişim feno-                ya-internet vb. gibi çağdaş kılıflarla
    umenliği, sosyal medya popüla-                enjekte edilen zehir geçmişin siyasi
    ritesini artırmak. Bugünkü yaşamın              zehirlerinden daha tehlikelidir.
    aktüel kavramları. Bunlara ulaşmak     Erçağ Çalışkan    Çünkü bu ‘yeni nesil zehirlerle’
    için kullanılan usul ise ‘marjinalite’.  ercag_caliskan@gmail.com çoklu imha stratejisi izleniyor.
      Nasıl da üstünlük kurdu ve                  Beynimiz, ruhumuz, aklımız,
    popülerleşti değil mi ‘marjinallik’.  birisine ise, ‘yobaz, gerici’ yaftası  irademiz, kişiliğimiz, utanma
    Yani ortalama söyleyişle ‘sıradışı- yapıştırılır.      duygumuz, geleneklerimiz, aile
    lık’. Bir başka deyiş ile aykırılık. Biz  Erkekler küpe takar ve skinny  olgumuz inceden inceye inceltilip,
    her şeyin, şeyini çıkartmakta çok  pantolon giyer; bu çok normaldir.  kopartılıyor.
    maharetliyiz. TV’de evlilik program- ‘Marjinal’ oluyor diye ‘giymesin mi  Bizi özümüzden ayıran, bizi
    larında yapmadık rezalet bırakmaz- yani’ denir. Ama ‘moda marjinali- yabancılaştıran, yavaş yavaş hiçbir
    lar. Ama umursanmaz hiç. Çünkü o  tesi’ adı altında erkek giyimlerinin  şeye benzemezleştiren bu akımlar
    kadın/erkek artık şöhret olmuştur.  ‘biseks’ hale getirilişindeki bilinç  ‘marjinalite’ adı altında ülkemizde
    Fenomen olmuştur.       gözden kaçırılır.       vizyonda.
      Sosyal medyada kin ve nefret  Bilinçsizce uyarız, bilinçaltımıza  Çok ufak yaşlarda makyaj
    oluşturur. Herkes ve duyan sövmek  dayatılan bilinçli operasyonlara.  yapmanın, telefon elde odala-
    için bakar. Ama ‘beğenim arttı, tık- Karşı çıkan eleştiren olursa suçlarız  ra çekilip aile bireyleriyle kavga
    lanmam şu kadar’ bilmem ne diye  hemen; ‘Marjinal olana neden karşı  ederek, saygı sınırlarını zorlayıp asi
    bundan gurur duyar.      çıkıyorsun’ sözleriyle.    bir şekilde, küçük yaşlarda hayata
      Giyimine, makyajına, kullandığı  Marjinallik denen aykırılık,  karşı bir nefret besleyerek büyüyen
    aksesuara, dinlediği veya yaptı- özünden kopuş ve kendini kaybe- gençlerimizin de çevre faktöründen
    ğı müziğe ve tüm bunları içeren  diş gençliği öyle geniş yelpazeyle  etkilendiğini düşünüyorum.
    yaşam tarzına bakarsın.    avcuna aldı ki…         Bütün vücuduna dövme veya-
      Ele alınacak gibi değil. Ama tın- Popülerleşme marjinalitesi  hut dövmeler yaptıran gençlerimiz-
    mıyor bile. Çünkü meşhur olmuştur  cinsel tercihleri bile değiştirdi. Hal- den tutun, Müslüman olduğu halde
    ve o artık bir fenomendir.   buki girdaba kapılan gencin gerçek  haçlı kolyeleri veyahut dövmeleri
      Yaptığının, giydiğinin, söylediği- eğilimi öyle değildi. Ama yeter  yapan gençlerimize kadar daha  Hat ve Naht sanatını birleştiren Adanalı Hezarfen:
    nin kültürüne, değerlerine, manevi- ki, meşhur olabilsin, fenomenlik  niceleri...
    yatına uyup uymadığının hiç önemi  kazanabilsin.        Bu yazımda anlatmak istediğim
    yoktur. Çünkü o artık dillerde ve  Vefatından önce Neşet Ertaş’ı- asıl konu; Söylediğim davranışlar  Benim tekniğimi yapan kimse yok
    belleklerde ‘marjinal bir kimliktir’. mızı bilmezler. Ama Türklüğe,  haricinde; görsel olarak, hepsi
      Kimin ne dediğine, söylediğine  kendi ırkına hakaret eden bir ya- yapılabilir ve kişilerin tercihlerine  Adana’da Görsel  çalışmalarımı önce yazıyorum  kayboldu derken son yıllarda
    ve hatta sövdüğüne bile bakmaz.  bancıya, ünlü olduğu için hayranlık  bağlıdır. Şahsi olarak saygı da duyu- Sanatlar öğretmenliği  sonra bu malzemelerden klasik  gösterilen ilgi ile beraber bu
    Ne hale geldik arkadaşlar; dönüp  beslemekten geri kalmaz. Çünkü  yorum, duyulması da gereklidir. uyapan ve illüstrasyon,  yöntemle kesiyorum. Öğret- sanatlarımız kaybolmadı aksine
    bakar mısınız halimize..!   artık sosyal medya vardır, internet  Fakat her şeyi abarttığımız gibi,  airbush, grafik, fotoğraf, tezhip,  menliğimizin yanı sıra bunun  yavaş yavaş büyük bir devrimle
      Bakıldığında gayet güzel gibi  vardır. Yaşadığı toprakların anlam  bu konuyu da abartıp, manevi  ebru, minyatür, kaligrafi, maden  eğitimini de veriyorum. İstan- beraber yeni yeni isimler ortaya
    görünen bu marjinalite, millet için,  ve değerini bilmemesi normaldir. değerlerimizi, inançlarımızı ve özü- kesme, sedefkarlık, kaat’ı ve  bul’da Samsun da, Mersin’de  çıkıyor” ifadelerini kullandı.
    devlet için, vatan için, milliyet için  Vatan toprağına; internet bağ- müzü unutmamalıyız.  naht gibi geleneksel sanatlar- bu sanatlara ilgisi olan herkesi  Mesut Dikel, İstanbul,
    ve hatta insanlık ve insanlığımız için  lantısı, cep telefonu veya bilmem ne  Marjinallik adı altında özümüz- dan birçok eser ürettiği için bin  atölyeme bekliyorum” dedi. Adana, Fas, Kazablanka,
    ne getiriyor, götürüyor?    marka cihazı kadar değer vermez.  den uzaklaşmamalıyız.    sanat bilen anlamına gelen ‘He-             Ürdün, Amman, Katar Doha
      Mesela; Hippie (Hippi) diye  Çünkü o artık, hazzın yüceltildiği,  Bir Türk olarak, Amerikalı  zarfen’ ünvanıyla anılan ressam  “DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ  gibi şehirlerde bugüne kadar
    bir bakış açısı ve bununla beraber  bilişim şöhreti sahibi ‘çağdaş genç- gibi bir hayat yaşama gayesinde  Mesut Dikel, metale, ahşaba ve  HATTATLAR TÜRKİYE’DE” 52 adet sergi açtığını, Katar’da
    bir stil algı ve olgusu. Bu akıma  lik’ üyesidir...     olmamalıyız, olamayız. Özümüzü  sedefe kıl testereyle desen çizip,  Hattatlık sanatının klasik sanat- ulusal müzelerde eserleri oldu-
    kapılan sakal bırakır, normaldir ve  Bir zamanlar sen sağcısın, sen  sevmeliyiz ve unutmamalıyız ki;  kendine has yazı karakteriyle  ların direği olan bir sanat oldu- ğunu kaydetti.
    makul karşılanır. Laf edecek olsan,  solcusun, faşistsin, komünistsin diye  dünyaya medeniyeti nedir gösteren  biçimlendirerek birer sanat eseri  ğunu vurgulayan Dikel, “Bugün  Mesut Dikel, şuan kendi
    ‘yahu hayat tarzına ne karışıyorsun’  ayrılık ve kavga zehri akıtanlar yeni  ve öğreten Türk’lerdir. haline dönüştürüyor.  dünyada en önemli hattatları- tekniğini yapan olmadığının
    suçlaması hazır.        materyallerle gelmeye başladılar.  Bağıra bağıra; ‘Ne mutlu Tür- Hezarfen Mesut Dikel,  mız ülkemizde bulunmaktadır.  altını çizerek, şunları söyledi:
      İnancı gereği sakal bırakan  Emin olun ki; şuanda sosyal med- küm’ diyorum.
                                                    kendisine ait olan ve tale- Benim üstadım da İstanbul’da   “3 yıl öncesine kadar
                                                    belerine de öğrettiği sedef,  yaşamaktadır Davut Bektaş,  amatörce uğraşanlar vardı.
                                                    naht oygu eserleri ürettiğini  Mahmut Şahin gibi üstatlarımız  Hattat olarak hem yazan hem
                                                    söyleyerek, “Kendi çalışmala- İstanbul’dadır. Günümüzde  çizen hem de kendi tarzıyla
                                                    rımı, kendi yazılarımı, kendi  hat sanatında çok yazı çeşitleri  kesen benim dışımda yok.
                                                    desenlerimi kendim kesiyo- var. Sadece sülüs çeşidinin  Sadece benim yetiştirdiğim
                                                    rum. Yaptığım her çalışma  öğrenmesi bile bugün sıkı bir  5,6 talebe var ve onlar benim
                                                    tek ve eşsiz oluyor. Eserleri- çalışmayla 5 ila 10 yıl arasında  izimden gelmeye başladılar.
                                                    min bir özelliği ise tamamen  öğreniliyor. Biraz sabır ve sebat  İnşallah benden daha güzel,
                                                    sedef, metal, bronz, altın gibi  isteyen bir sanattır. Çok şükür  daha olgun işlere imza atarlar.”

          KOÇ (21 MART-19 NİSAN)            TERAZİ (23 EYLÜL-22 EKİM)
          Çevrenizde sizden özel ilgi ve itina isteyen  Yeteneklerinizi ve kişisel becerinizi öne
          kişiler bulunabilir. Onların içinde bulundu- çıkarıp, sergileyebilir ve çevrenizde olumlu
          ğu konumu anlamanız ve anlayış göster-    eleştiriler alabilirsiniz. Sezgileriniz ve çev-
      meniz gerekiyor. Sevdiklerinizin size ihtiyacı var. Destek  renizi algılamanızın yoğun olduğu bu günlerde hayata
      ve fedakârlıkta bulunmanız gereken bir dönem. bakışınız ve sorgulamalarınız derinleşiyor...

          BOĞA (20 NİSAN-20 MAYIS)          AKREP (23 EKİM-21 KASIM)
          Idealler sizin yönünüzü belirliyor. Daha çok  Geleceğe yönelik önemli ve isabetli karar-
          çalışıp çok kazanma becerisini elde etme   lar almada cesurca davranabilir, uygulama-
          çabalarınız sürüyor. Size geri dönüşümü   ya geçmede sakınca görmeyeceksiniz. Eve
      olumlu olacak seyahatlere çıkabilirsiniz. Ani olaylarda  ait ve yerleşime yönelik değişiklikler yapabilir, tadilat
      planlarınızı yeniden yapılandıracaksınız.  gibi yenilenmeler gerçekleştirebilirsiniz.                                   Japonlar
                                                                                    yakma
          İKİZLER (21 MAYIS-21 HAZİRAN)        YAY (22 KASIM-21 ARALIK)
          Eğitim ve kişisel gelişiminize katkıda bulu- Kendinize yeni ilgi alanları edinebilirsiniz.
          nacak girişimleriniz olumlu sonuçlanıyor.  Değişik, konulara ilginiz artabilir. Sev-                              sanatıyla
          Mesleki alanda kendinizi geliştirme imkânı  diklerinize zaman ayırmanız gerekebilir.
      bulabilirsiniz. Geleceğe yönelik konularda sizin için  Ailenizle daha çok zaman geçirmek ve onların sorunları  532 yıllık caminin duvarlarını       tanıştı
      önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz.    ile yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz...                                    Hatay’a gezi
                                                     kadın nakkaşlar renklendiriyor               uamaçlı gelen Japon
          YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)        OĞLAK (22 ARALIK-19 OCAK)                                     Turistler ressamlığa
          Yaşantınızda sizin kontrolünüz ve isteğiniz  Yaşantınızda gerçekçi olma ve ayakları  1481-1486 yılları arasında  titizlikle çalışıp duvarları süslüyor.  soyundu. Japonya’dan
          dışında gelişen olayların içine girdiğiniz bir  yere basmanız gereken bir dönem. Kişisel  uAmasya Valisi Şehzade  Üniversiteden mezun olduktan  gelen turistler, Hatay’ın
          dönem. Önemli bağlantılar ve ilişkileriniz  beklentileri ve istekleri erteleyip, sizden  Ahmet tarafından babası Sultan  sonra zevkli olduğu için bu işe  turistik yerleri ile kilise-
      sayesinde kayıplarınız kazanca dönüşüyor. Bu durum  beklentisi olanların ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde  II. Bayezid adına yaptırılan şehrin  başladığını belirten nakkaş Afiyet  leri gezdiler. Turistler,
      sizin kendinize yaptığınız yatırımla orantılı... kalabilirsiniz. Önemli teklifler var, ertelemeyin... en büyük ibadethanesindeki  Ayhan, 4 yılda 7 cami ve bir  ardından da Antakya’nın
                                                    kapsamlı restorasyon çalışmala- müzenin restorasyonunda görev  Tarihi Kurtuluş Cadde-
          ASLAN (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)         KOVA (20 OCAK-18 ŞUBAT)        rında Vakıflar Genel Müdürlüğü  aldığını belirterek tarihe dokun- si’nde gezerken cadde
          Iş alanında yeni ortaklıklar ve tekliflerin  Zekanıza güvenebilir, iletişim içeren  arşivinden çıkan 1952 yılında  manın farklı bir duygu olduğunu  üzerinde bulunan bir
          alabilirsiniz. Birlikte hareket ettiğiniz  işlerinizde aktif rol alabilirsiniz. Beklentide  çekilmiş 1939’daki depremde  söyledi. Mesleğinin zorluklarına  yakma resim atölyesine
          kişileri iyi algılayıp tanımanız önemli. Sizin  olduğunuz işlerde atak ve canlı olmanız  yıkılan orijinal kalem işi süsleme- da değinen Ayhan, “İskeleye  ziyaret ettiler. Yapılan
      kaynaklarınıza yönelik gizlenen istekler olabilir. Yeni  gerekiyor. Beklemede kalmaktan daha çok isteklerinizi  lerin aynısının yeniden uygu- çıkmak bir bayan için biraz zor  yakma sanatlarına bakan
      düzenlemeler ve değerlendirmeler dönemi...  gerçekleştirme çabanız size olumlu yansıyacak... lanması kararlaştırıldı. Yaklaşık  ama alıştık. Normal yolda yürür  Japonlar burada yakma
                                                    400 yıllık nadide süslemeler,  gibi yürüyorsun” dedi. Restora- resim çizmeye çalıştılar.
          BAŞAK (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)         BALIK (19 ŞUBAT-20 MART)       kadın nakkaşların elinde yeniden  tör Emine Karaman da titizlikle  Yakma resim sanatıyla
          Kendinize özen göstermeniz, iyi bakma-    Hafta sonuna doğru kendinizi daha iyi ifa- hayat bulmaya başladı. Kadın  sürdürülen projede 1939 yılındaki  tanışan Japonlar, daha
          nız gerekiyor. Sağlık konusunda önemsiz   de edebileceğiniz ve ortaya koyabileceğiniz  nakkaşlar caminin metrelerce  depremde yıkılan kubbedeki yak- sonra yakma resim
          diye geçiştirdiğiniz sorunları araştırma ve  ortamlarda bulunabilirsiniz. Şartları kendi  yükseklikteki kubbesi ile duvar- laşık 400 yıllık orijinal kalem işi  atölyesi sanatçılarına
      iyileştirme zamanı. Çevrenize karşı duygusal yoğunluk  yararınıza çevireceksiniz. Kendinizi güçlü ve dinamik  larının süslenmesi için kurulan  süslemelerin birebir örneklerinin  teşekkür ederek alandan
      hissettiğiniz ve ilginizin attığı günler... hissedebilirsiniz. Öz güveniniz artıyor.    iskelenin üzerinde saatlerce  uygulandığını kaydetti.    ayrıldılar.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16