Page 4 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 4

4                                      Politika

                           Trump gün geçtikçe Neron'a benziyor                  FLAŞ                                                        tarafından yapılan katliamlara “mekân”
               Kenan Akın                                                        olmaktan yorulmuş bezmiş bulunuyor.
             kakin@ogunhaber.com                                                       Üstelik hem din, hem soy-sop savaş-
                                                                            ları buranın insanına soluk aldırmıyor.
                                                                             Her şeyden önce, Orta Doğu’da en
       İsrail’in olmadık istekleri yüzünden                                                   büyük çıbanbaşının “Siyonizm” olduğu-
    uFilistin meselesini yeniden gün-                                                       nu kabullenmek gerekiyor.
    deme getirmekten kendini alamayan                                                         Gerçekten de “İsrail” maskesiyle
    Trump’ın Irak ve Suriye’de giriştiği ey-                                                    “Siyonizm”in altmış-yetmiş yıldan beri
    lemler ve İran’a karşı yeni stratejisi insanı                                                 giriştiği siyasi ve askeri hareketler bir
    derin düşünceye düşürüyor.                                                           türlü dinmek bilmiyor.
      Her şeyden önce, bir ABD’nin terör                                                       Filistin ve yöresinde devlet kuran,
    örgütleri kuracağını, besleyeceğini ve                                                     kendisine toprak bağışlanan İsrail geniş-
    destekleyeceğini bilmek akıllara durgun-                                                    lemekten bir türlü doymak bilmiyor.
    luk veriyor. Oysa, ABD’nin yıllardan beri                                                     Kim diyebilirdi veya düşünebilirdi
    Afganistan’dan başlattığı “örtülü istila”                                                   ki, bir ABD Başkanı’nın dünyanın ve
    harekatlarının Irak’ta felce uğradığı,                                                     özellikle Orta Doğu’nun başına “bela”
    şimdi de, bölgemizde paniklediği açıkça                                                    olacağını ve zaman geçtikçe “barış” için
    görülüyor.                                                                   tehlikeli oyunlara girişeceğini.
      Trump’ın, Çin ile tutuştuğu anlaş-                                                       ***
    mazlıklar, Meksikalılar’a karşı takındığı                                                     Fuat Sezgin ödül alırken
    tavır daha doğrusu “her taşın altından                                                      Hakk’ın rahmetine kavuşan, dün-
    çıkması”, hem karizmasını hem de                                                        yanın önde gelen tarihçilerinden, İslam
    ABD’nin dış politikasını yıpratması                                                      Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat
    bekleniyor.                                                                  Sezgin 1978’de “Kral Faysal” ödülünü
      Ekonomi alanındaki çıkışları ve vergi                                                    alırken, töreni takip eden tek Türk ga-
    kararları ile dünyanın ticari dengesini  Trump’ın Başkan olduğu tarihlerde  genimizde özellikle bölgemizde hatta  gizli emelleri. Öte yanda; İran ve dostla- zetecisi olarak o günleri hatırlamak bile
    bozmaya çalışan Trump’ın en büyük  “Şimdi de Trump sendromu mu” başlığı  sınırlarımızda bir “fırtına” yaşanıyor. rından yıllardır korkan, çekinen ve belki  insana gurur veriyor.
    hedefinin ise İran’ın olduğu yavaş yavaş  altında gazetemizde yer alan yazımızda  Yıllardır, dünyanın endişeyle odak- de, bu yüzden saldırgan, katı ve istilacı,  Gerçekten de, Suudi Arabistan’ın
    ortaya çıkıyor.           aynen şu satırlar yer alıyor:    landığı Orta Doğu’da, tarihi bir “trajedi”  ABD’nin himayesinde bir ülke İsrail... başkenti Riyad’da sarayda yapılan
      Suudi Arabistan’dan petrol üretim- Aslında, ABD’nin Orta Doğu’da en  kendini bir kez daha gösteriyor.  Tabii ki, “satranç” gibi oynanan  ödül töreni sırasında tanıştığımız Fuat
    lerini süratle artırmasını isteyen Trump,  büyük işlevi İsrail ve Körfez ülkelerinin  Bir yanda, ABD’nin “geleneksel”  oyunda sıra şimdi İsrail ile İran arasında  Sezgin’in konumu yıllar geçse de büyük
    İran’ı ekonomik olarak boğmaya çalışıyor. güvenliklerini korumak bir yana enerji  yani uzun vadeli, çok yanlı, değişken ve  görünüyor.   başarılarla doluydu.
      İran’ın petrol üretimini ve ihracatını  yollarının denetimi ile özetleniyor. tehlikeli Orta Doğu politikası... Ne var ki, kendisinden büyük petrol  Kendilerine hediye ettiğimiz “Kutsal
    durdurmak isteyen Trump’ın asıl niye-  Bu pozisyonda da Türkiye’nin konu- Diğer yanda; Rusya’nın havadan ve  üretimi istenen Suudi Arabistan’ın ürkek- Vaha” adlı kitabımızı beğenmesi ve hisle-
    tinin ise çizmek istediği yeni Orta Doğu  mu büyük önem arz ediyor.  denizden bir “ahtapot” gibi sardığı Suri- liği bitmiyor.       rini samimi bir şekilde belirtmesinin hazzı
    haritası olduğu anlaşılıyor.      Nereden bakılırsa bakılsın, geze- ye, Irak ve hatta Türkiye’ye karşı açık ve  Zaten, Orta Doğu aslında insanoğlu  halen duyuluyor. Allah Rahmet eylesin...

    Milletvekili Mustafa Yeneroğlu:
    Bu dava bitmemiştir                                                             Yerel seçimlerde


      AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa
    uYeneroğlu, Nasyonal Sosyalist Yeraltı                                                     Eskişehir’den
    (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlere
    ilişkin mahkeme kararıyla ilgili yaptığı de-                                                  çok umutluyuz
    ğerlendirmede, “Mahkemenin almış olduğu
    mahkumiyet kararıyla verilen ceza bir karar                                                  AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine
    müsveddesi olarak tarihe geçecektir. Beş yıllık                                              uNur Günay, son yapılan 24 Haziran se-
    dava sürecinde, cinayetlerin aydınlatılmasını                                               çimlerinde alınan oyların, 2019 yerel seçim-
    sağlayan cevaplardan çok soru işaretleri ortaya                                              lerini bütün ilçelerde kazanma konusunda
    çıkmıştır. Olayların gerçekte aydınlatılmasının                                              kendilerine büyük umut verdiğini belirterek,
    imkansız hale getirilmesiyle güvenlik birimleri  ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANI ÇALIŞMA, SOSYAL HIZMETLER VE AILE BAKANI ADALET BAKANI   “Yerel seçimler için işaret fişeği verildi. Bü-
    ırkçı terör örgütü NSU mağdurlarını adaletten   MURAT KURUM         ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK        ABDULHAMIT GÜL       yükşehir ve 14 ilçeye de talibiz” dedi.
    mahrum bırakmıştır. Hilelere başvurmuşlar,                                                  Milletvekili Günay, son seçimlerdeki
    dosyaları imha etmişler ve delilleri sistematik  Güven veren adalet tesis edeceğiz                            kampanya döneminde ilk hedeflerinin
    bir şekilde yok etmişlerdir” şeklinde konuştu.                                               Cumhur İttifak olarak oy oranını sağlamak
       Bir mahkemenin sanığın işlediği suçu                                                 ve bunun için de AK Parti oylarını belli bir
    sadece bireysel olarak yargılayabileceğini                                                 düzeyde tutmak olduğunu belirtti. İhlas
    söyleyen Yeneroğlu, “Bu durum, terör örgütü  “DEVLETİN VE MİLLETİN      “SOSYAL DEVLET         “MİLLETE HİZMET       Haber Ajansı Eskişehir Bölge Müdürlüğü zi-
    NSU‘ya yardımda bulunma şüphesi olan     MALINI KORUYACAĞIZ”      ANLAYIŞIMIZI DAHA DA     ETMEDEKİ AKSAKLIKLARI      yaretinde açıklamalarda bulunan Milletvekili
    kişileri bile sürece dahil etmeyen NSU davası  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu- GÜÇLENDİRECEĞİZ”         ÇÖZECEĞİZ”        Günay, “Biz bunu çok net paylaştık seçim
    için de geçerlidir. Dava süreci, cinayetlerin ay-                                             döneminde. Ama hep o dönemde de söyle-
    dınlatılmasını sağlayan cevaplardan çok soru  urat Kurum, "Bize düşen Sayın  Çalışma, Sosyal Hizmetler   Adalet Bakanı Abdulhamit   dik. Buradaki çalışmalarımız Mart 2019’daki
                         Cumhurbaşkanımızın, milletimizin uve Aile Bakanı Zehra Zümrüt uGül, yeni sistemle bürokrasi-
    işaretlerini ortaya çıkarmıştır. Olaylar kapsamlı                                             yerel seçimlerin alt yapısı olacak ve sayın
    bir şekilde açıklığa kavuşturulmamıştır. Baş  güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla  Selçuk, ‘görevimiz boyunca vatan- nin hantallıktan uzaklaşıp, etkin,  Bakanımızda onu söyledi. İşaret fişeği verildi
                         yerine getirmektir" dedi. Mecliste
                                                         hızlı kararlar alabileceği bir sürece
                                         daşlarımızın isteklerine ve önerile-
    sanık Beate Zschpe bu noktada hiç bir katkıda                                               bu seçim sonuçlarıyla birlikte. Ama biz hep
    bulunmamıştır. Sadece daha önce bilinen ve  namus ve şeref üzerine ant içtiklerini  rine cevap verecek mekanizmamızı  girmiş olduğunun altını çizdi. şunu söyledik seçim kampanyası dönemin-
                                         hızlı bir şekilde faaliyete sokacağız’
                                                          Gül, Bizim temel yaklaşı-
                         hatırlatan Murat Kurum, bunun ge-
    şu an hayatta olmadığı için cezalandırılma                                                 de. Evet, biz buradan en fazla milletvekilini
    imkanı olmayan bir fail ile ilgili ifadelerde  rektirdiği şekilde milletin ve devletin  diyerek İnsanı yaşat ki devlet yaşasın  mımız güven veren adalet tesis  çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza Cumhur
                                         felsefesiyle ilerleyeceklerini söyledi.
                                                         etmektir. Bu konuda geçmişte
                         malını koruyacaklarını, deneyimleri-
    bulunmuştur” diye konuştu.
                         ni bakanlığa en iyi şekilde aktarmaya  Yeni sistemde bakan olarak görev  bir takım çalışmalarımız oldu. Bu  İttifakı ile en yüksek oyu alacağız. Ama yerel
                         çalışacaklarını söyledi.    almaktan onur duyduğunu belirten  değişiklikleri yeni sistemle daha  seçimler içinde alt yapıyı oluşturup durma-
                           Bakan Kurum, yeni sistemle  Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,   etkin hale getireceğiz” dedi.   dan yolumuza devam edeceğiz. Bizim hede-
                         Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  “Açılan bu yeni sayfada milletimizin  Gül, “İzmir Kordon’daki  fimiz büyükşehir ve 14 ilçemiz. Şu anda ilçe
                         görev ve yetkilerinin biraz daha arttı- bizden yeni sözler, yeni projeler ve  vatandaşımız da, Diyarbakır  bazlı baktığımızda da ilçelerdeki oy artışımız
      YIL: 12 SAYI: 2018/07-220  18 TEMMUZ 2018 ğına dikkati çekerek, "Biz de mevcut  yeni yatırımlar beklediğini biliyoruz.  Sur’daki kardeşimiz de, Sam- da çok güzel. Bizi çok mutlu ediyor ve inşal-
                         çalışma arkadaşlarımızla üzerimize  O yüzden milletimizle beraber yeni  sun’daki vatandaşımız da, An- lah dediğim gibi yerel seçimlerin altyapısını
             Yayın Sahibi
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık düşen neyse gece gündüz çalışaca- bir yolculuğa, yeni bir heyecana yol  talya’daki bir kardeşimiz de bu  da hazırlamış olduk” dedi.
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına ğız, tevazu içerisinde olacağız. Alçak  açıyoruz. Hep beraber bismillah  adalet duygusundan nasiplene- Günay, yerel seçimlerde Cumhur
            Ferhat Yıldırım
                         gönüllü olacağız." diye konuştu. Ku- diyoruz. Diyoruz ki, emek kutsaldır.  cek. ‘Türkiye’de güven veren bir  İttifak’ın oluşumu ve içinde yer alan parti-
           Genel Yayın Yönetmeni                                                    lerin yerel seçimlerde ortak çalışmalarıyla
           Celalettin Rumi Aygün    rum, "İmar barışıyla alakalı çok ciddi  O yüzden emekçilerimizin alın teri  adalet var’ duygusunu oluştur-
                         bir müracaat var. Yıllardır sıkıntı olan  bizim için mühimdir. Sosyal devlet  maya çalışıyoruz” diye konuştu. ilgili bir soruya karşılık, “Cumhur İttifakı
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Temsilcilikler süreci önceki bakanımız başarıyla  anlayışının dünyadaki en önemli  Bakan Gül, “Millete hizmet  zaten tabandan gelen taleple ve doğal akışı
        Ali Sürüm   ANKARA: ankara@ogun.com.tr yöneterek, bu duruma getirdiler.  uygulayıcılarından birisi Türkiye’dir.  etmede aksaklığa yol açanları  içinde oluşan bir ittifaktı. 15 Temmuz gecesi
               İZMİR: izmir@ogun.com.tr
         Editör   TEKİRDAĞ: tekirdag@ogun.com.tr                                            itibariyle bu Cumhur İttifakı oluştu aslında
        Sultan Gedik  ANTALYA: antalya@ogun.com.tr İnşallah biz de bunu neticelendirip,  Bu anlayışımızı daha da güçlendire- sistem içinde bu hantallıktan
       Tuğba Serbest  ADANA: adana@ogun.com.tr kaynağı da en verimli şekilde kullan- ceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın  uzaklaştıracak mekanizmalar  tabanda. Daha sonra iki lider bir araya geldi-
      Magazin Servisi Danışmanı SAMSUN: samsun@ogun.com.tr
       Serdem Coşkun KKTC: kktc@ogun.com.tr maya çalışacağız" şeklinde konuştu. felsefesiyle ilerleyeceğiz” dedi. olacak” ifadesini kullandı. ler ve bunun ismini koydular.” diye belirtti.
       Mali İşler Danışmanı  Basımcı
       Ali Sait Mökükçü Gün Medya Hizmetleri
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Yayıncılık Reklamcılık Sanayi
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Aysel Demircan  Kadıköy Oto Sanayi Sitesi, “Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz”
        Web Editörleri   Yönetim Yeri
      Fatih Mehmet Kayalı
                 Değirmenyolu Cad.
      Deniz Burakcan Demir  Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili  vatandaş bizlere oy verdiyse, bizler de karşılığı-
        Kübra Yaşar   34752 Ataşehir/İstanbul
        Gazetemiz    Tel: (216) 291 1188 Cemal Enginyurt Akkuş’ta vatandaşlarla bir  nı vermek zorundayız. Fındık fiyatı konusunda
                Fax: (216) 291 1189
          ve      www.ogun.com.tr araya geldi. Seçim öncesi gezilerinde vatan- vatandaşın beklentilerinin yüksek olduğunu
        abonesidir    www.ogunhaber.com daşlara vaatlerini anlatarak halkın güvenini  söyleyen Enginyurt,” Ben, fındık ile ilgili halkın
        Yayın Türü    info@ogun.com.tr kazanan Enginyurt, “Bu millete sözümüz var,  mağduriyeti giderilmezse sarayın önünde çadır
     Siyasi, Süreli Türkçe, Ulusal Yayın info@ogunhaber.com
                         şimdi vaatlerimizi gerçekleştirme zamanı”  kuracağım dedim. Önümüzde meclis başkanlı-
                         dedi. Fındığın şu anki değerinin düşük oldu- ğı seçimi var. Seçim sonrasında sayın Cumhur-
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 ğunu söyleyen MHP Ordu Milletvekili Cemal  başkanımız ile bir araya gelerek fındık konusu-
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul Enginyurt, “Önümüzdeki günlerde Cumhur- nu kendilerine anlatacağım. Bu millet bizlerden
            Tel: (212) 454 3000
                         başkanımızla beraber fındığı görüşeceğim.  beklenti içerisindeler. Hizmet sadece kravat
     Ogün Gazetesi’nde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü hakları  Dün Akkuş’ta fındığa sahip çıkacağız demiştik,  takmakla, masa başında oturmakla olmuyor. Bu
      Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.  bu gün ise fındığa sahip çıkacağız diyoruz. Bu  millet için çalışmak zorundayız” diye konuştu.
       Ogün Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya müessese
         ve çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9