Page 5 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 5

Politika                                            5


                                      HAYDİ BİSİKLETE!                                                                             Acaba biz Türkler niye bisikle-
                                                                            te sıcak bakmıyoruz ? “Festival” adı
                                                                            altında çuvallarla parayı  bir çırpıda
           Prof. Dr. Orhan Kural                                                       rahatça harcayan belediyeler bisiklet
               kural@itu.edu.tr                                                     yolları yapıp, bu faydalı ve çevre dostu
                                                                            araca destek olmuyor. Üniversiteler,
          GEZGINLER KULUBÜ BAŞKANI
                                                                            büyük siteler, silahlı kuvvetler, geniş
                                                                            alana kurulu fabrikalar da her açıdan
      Bisiklet her yaşa hitap eden “fay-                                                    doğa ve çevre ile uyumlu bisiklete sırtını
    udalı” bir spordur, gezgin ruhun                                                        dönmüş durumda. Oysa Türk halkı-
    yakın arkadaşı, geleneksel bir ulaşım                                                     nın % 80’i bisiklet kullanımına sıcak
    aracıdır ve en önemlisi doğa dostudur.                                                    bakıyor. Şartlar oluşursa eminim bisiklet
    Hayata dair ne çok şey vardır insanla                                                     üstünde olacaklardır. Yalova Belediye-
    bisiklet arasında. İnsanın doğasına bu                                                     si’ne; sarı bisikletleri kent merkezinde
    kadar uyumlu başka bir araç yoktur. Bir                                                    ücretsiz olarak Yalovalı’ların hizme-
    coşkuyu anlatır. Bir çocuğun alabileceği                                                    tine yıllar önce sundu, ama maalesef
    hediyelerin en değerlisi bize göre bi-                                                    arkası gelmedi. Benim de kurucu üyesi
    siklettir. İyi bir karne hediyesidir. Ancak                                                  olduğum Bisikletliler Derneği ve Başkanı
    kesinlikle bir oyuncak değil, ulaşım                                                     Murat Suyabatmaz’ın yıllar yılı gayret-
    aracıdır. Bir bisikletli yaya bir insandan                                                  leri bisikletin yaygınlaşması açısından
    3-4 kat daha hızlı gidebilir. Bu arada beş                                                   daha olumlu neticeler vermeliydi. Toplu
    kat daha az enerji harcanır. Bisiklet kalp                                                  Konut İdaresi (TOKİ) bisiklet yollarının
    hastalıkları, obezite riskine, hipertan-                                                   yapımını üstlenmeli ve bu çağdaş ulaşım
    siyona ve depresyona bir çözümdür.                                                       aracına sahip çıkmalı. Düz şehirlerde
    Bisiklete binmek bir kez öğrenildi mi                                                     bisiklet parkurları inşa edilmeli ulaşım
    artık asla ömür boyu unutulmaz. Dünya                                                     ihtiyacı olan bireyler bu parkurlarda bi-
    nüfusunun yaklaşık % 90’nın ekonomik  le gidip gelenlere, devlet tarafından  her istasyonda, üniversitelerde ve alışve- sine eşittir.    siklet kiralayabilir, hedef noktasına ula-
    gücü bisiklet almaya yetmekte. Dünya  kilometre başına 15 euro ulaşım vergi  riş merkezlerinde bisikletlerin park edi- • Uluslararası Bisiklet Birliği’nin  şınca da oradaki parka teslim edebilir.
    üzerinde her altı kişiden biri bisiklet  iadesi söz konusu. Motorlu araçlar için  leceği yerler bulunmakta. Almanya’nın  Dünyanın bisiklet şehri seçtiği Kopen- Böylece bisikletin bakımını da üstlenmiş
    sahibidir. Bu bisikletlerin % 70’i ulaşım,  ise yüksek vergiler ödeniyor.  nüfusunun % 80’i bisiklet kullanır.  hag’ta şehir içi ulaşımın yükünü bisik- olur.  Nüfusunun % 75’i, 40 yaşının
    % 29’u eğlence ve spor sadece % 1’i  • Çıplak vücutların boy gösterdiği, ter  • İsviçre ordusunda 1903 yılından  letler çekiyor. Yaklaşık 350 kilometre  altında olan ülkemiz bisiklet sporu için
    ise yarışma amaçlı kullanılıyor. İşte size  ve toz kokan spor salonları, pilates seans- beri 50 bin bisikletli askerden oluşan  bisiklet yolunun olduğu ve 1,2 milyon  büyük bir potansiyele sahip. Bugün
    bisiklet dünyasından çarpıcı bilgiler.  ları, fitness merkezleri yerine açık havada  özel bir birlik bulunmakta.  kişinin yaşadığı şehirde, halkın % 50’ye  yurtdışı gezilerimde her yerde bisiklet
      • 1850’li yıllarda önce ahşap ardından  bisikletle gezinmek daha akılcı değil mi ?  • Bisiklet ve yelken sporu yakıt ve  yakını sürekli bisiklet kullanıyor. Trafik  sürücüleri görünce imreniyorum. Her
    demir bisikletler üretildi. Bisiklet egzoz  • Japonya’da tren istasyonlarına ulaş- motor yağı gibi hava kirliliğine yol açan  kurallarının bisiklet kullanıcılarına uygun  şey ama her şey, ne yazık ki  egzoz gaz-
    gazı salmaz, akaryakıt kullanmaz.  mak için gerçekleşen ulaşımın % 30’u  maddeler kullanmaz ! Gürültü kirliliği  düzenlendiği Kopenhag’ta, belediye,  ları ile havayı kirleten, binlerce masum
      • Hollanda da 15 bin kilometre  bisikletle gerçekleşmekte. Bir otomobilin  de yapmaz.         alışveriş merkezleri, tren garları, otobüs  insanın hayatına kıyan; yıkanmaları için
    bisiklet yolu ve sadece Amsterdam’da,  park ettiği yere 18 bisiklet sığmakta.  • ABD başkanının konutu Washin- durakları gibi yerlere yüzlerce bisikletin  tonlarca su ve çevre düşmanı deterjan
    genellikle metro durağı yakınlarında 120  • Sadece Çin’de üretilen bisiklet sayısı  gton DC’deki “Beyaz Saray’ı ” bisikletli  konulabileceği parklar yapıyor.  kullanılan motorlu taşıtlar için planlan-
    bin bisiklet için otoparklar bulunuyor.  tüm dünyada üretilen otomobil sayısın- polisler koruyor.                      mış. Ayrıca her gün yenileri inşa edilen
      • Danimarka’da her beş yolculuktan  dan daha fazla. Çin’in büyük şehirlerinde  • Madrid’de çevre kirliliğini ve  BİSİKLET NEDİR?     karayolları büyük masraflarla yapılıyor.
    biri bisikletle yapılıyor.     merkezi bir kavşaktan saatte 50 bin bi- trafiği protesto eden çıplaklar bisikletle  Kardeşliktir, Tevazudur, Çocukluktur,  Küresel ısınmanın kendini daha fazla
      • Avrupa’nın en popüler yarışma- siklet geçiyor. Tek bir otomobilin hareket  şehrin sokaklarında ve caddelerinde tur  Aylaklıktır, Sükunettir, İdraktir, Hayal  hissettirdiği günümüzde hala bisiklet se-
    larından Fransa Bisiklet Turunun 2004  alanında otuz bisiklet hareket edebilir.  atıp “bisiklet yollarının artırılmasını”  gücüdür, Dengedir, Aşktır, Bahardır,  venlere yeterince şans tanımıyoruz, Ne
    yılında yüzüncüsü düzenlendi. Yirmi bir  Maalesef hızla batı dünyasına ayak uydu- talep ettiler.   Yazdır, Kıştır, Devrimdir, Ütopyadır,  kadar kişi bisikletini alıp sokağa çıkarsa,
    gün süren turun her bir etabını ortalama  ran Çin’de bisiklet kan kaybetmekte.  • Bisiklet yolunun yapım maliyeti  Muhaliftir,       ne kadar kişi bisiklete binmek isterse o
    500 bin kişi izliyor.         • Almanya’nın her şehrinde bisiklet  normal bir karayolu maliyetinin %  Mesttir, Rüzgar gülüdür, İsyandır,  kadar bisikletlilerin sesi çıkar! Bilgiler
      • Belçika’da, işe ve okula bisiklet- sürücülerine ayrılan özel bisiklet yolları,  10’una, otoyol maliyetinin de % 12’  Tek kişilik karnavaldır için Aydan Çelik’e teşekkür ederim.
                          Özbekistan’ın gül şehri Nemengan’dan


                          Türkiye’nin gül diyarı Isparta’ya ziyaret
                            Özbekistan’ın güller şehri olarak
                          uanılan Nemengan ili Büyükşehir
                          Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket                                     Şişli Belediyesi
     “Ülkemizin geleceği           Şakircanoviç, gül şehri Isparta’da Vali                                zabıtası yürüyemeyen
                          Şehmus Günaydın ve Belediye Başkan
        için durmadan            Yardımcısı Aydın Şanlıtürk’e ziyarette                                 adamı sokağa bıraktı
                          bulundu.
         çalışacağız”             Özbekistan’ın ‘Çiçekler şehri’                                     İstanbul Mecidiyeköy’de
                          olarak bilinen Nemengan ili Büyük-                                   umendil satarak yaşamını
       AK Parti’nin Hatay’daki ilk kadın mil- şehir Belediye Başkanı Abdurazakov                                  sürdüren 55 yaşındaki Ufuk Ozan,
    uletvekili olan Sabahat Özgürsoy Çelik,  Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki                                  iddialara göre Şişli Belediye-
    ülkenin geleceği için daha fazla çalışacaklarını  heyet, Türkiye’nin ‘Güller ve Lavan-                              si Zabıtalar tarafından alınarak
    ifade etti. Çelik yaptığı açıklamada, geleceğine  talar Diyarı’ olarak bilinen Isparta’ya                            Kağıthane’ye bırakıldı. Rahatsızlığı
    ipotek konmasına izin vermeyen milletin, 24  işbirliği ziyaretinde bulundu. Kentte ilk                              nedeniyle ayakta duramayan ada-
    Haziran seçimlerinde güçlü ve büyük Türki- olarak Isparta Valisi Şehmus Günay-                                  mın yardımına 112 ekipleri yetişti.
    ye için istikrarı ve güveni seçtiğini ifade etti.  dın’ı ziyaret eden heyet, burada 2 ülke                             Akşam saatlerinde Kağıtha-
    Bu seçimin kazananın bu ülkede yaşayanlar  ve şehirler arasında yapılacak olan                                  ne Eyüp Sultan Caddesi üzerinde
    olduğunu söyleyen Çelik, “Bugünden sonra  işbirliği hakkında görüş alışverişinde                                 vatandaşlar yerde yatan yaşlı adamı
    yapmamız gereken, suni tartışmaları bir ke- bulunarak, bir araya gelmekten dolayı                                gördü. Yürüyemeyen ve iddialara
    nara itip, hiç vakit kaybetmeden, daha büyük  duydukları memnuniyeti ifade ettiler.             “KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İLE İLİŞKİLER  göre Şişli Belediyesi zabıtaları tara-
    bir sorumlulukla, güzel ülkemizin geleceği  Ziyarette, Nemengan Büyükşehir Be- yıllarda göstermiş olduğu gelişme,  DAHA ÜST NOKTAYA TAŞINACAK” fından buraya bırakıldığını belirten
    için çalışmaktır. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri- lediye Başkanı Şakircanoviç ile birlikte  ülkemiz tarafından da izleniyor, takip  Dünya gül yağı üretiminin büyük  55 yaşındaki Ufuk Ozan, vatandaş-
    ne hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü ve Büyük  başkan yardımcısı İminov Abdülhadi  ediliyor. Bizler de Isparta’ya yapacak- bir kısmının Isparta’da gerçekleş- lardan yardım istedi. Vatandaşlar
    Türkiye’nin inşası yolunda millet olarak hep  Muhiddinoviç, Nemengan Çiçekçi- ları ziyaretten dolayı bir kez daha bu  tiğini ve bu konuda dünyada ilk  durumu polis ekiplerine haber verdi.
    beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde  ler Merkez Başkanı Corayev Atabek  bilgileri gözden geçirdiğimizde, Ne- sırada yer alındığını hatırlatarak  İhbar üzerine olay yerine gelen polis
    olacağız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği  Turgunoviç ve İş Adamı Babahanov  mengan ile Isparta arasında benzerlik- konuşmasını sürdüren Vali Günay- ekipleri yerde yatan yaşlı adamı
    için daha fazla çalışacağız.” diye konuştu. Giyasüddin Alimoviç de yer aldı. ler olduğunu görüyoruz. Nemengan                  götürmek istedi. Polis ekipleri, rahat-
                                          şehri, Özbekistan’da ‘Çiçekler şehri’  dın, “Bu ziyaret ile yarın, inşallah  sızlığı nedeniyle ayaklarının üzerine
                          “NEMENGAN İLE ISPARTA ARASINDA BENZER- olarak anılıyor. Tabii ki ülkemizde  Isparta Belediyemiz ile Nemengan  basamayan yaşlı adamın götürülmesi
                          LİKLER VAR”           de gül denince akla Isparta, Isparta  Belediyemiz arasında ‘Kardeş Şehir  için 112 sağlık ekiplerinden yardım
                          Özbekistan ile Türkiye’nin kardeş 2  denince gül akla geliyor. Bunun ya- Protokolü’ imzalanacak. İnşallah,  istendi. Olay yerine gelen sağlık
                          ülke olduğunu belirterek bu tür ziya- nında yine lavantanın son zamanlarda  bu protokol imzalandıktan sonra  ekipleri yerde yatan yaşlı adama ilk
                          retlerin ekonomik işbirliği anlamında  Isparta’da gösterdiği gelişme de, artık  ziyaretler artacak, ekonomik ilişkiler  muayenesini yaptıktan sonra sed-
                          da fayda sağlayacağını dile getiren  Isparta’mızı haklı olarak ‘Çiçekler  ve her alandaki ilişkiler daha üst  yeye alınarak ambulansa konuldu.
                          Vali Günaydın, “Özbekistan’ın son  şehri’ unvanına kavuşturuyor” dedi. noktaya taşınacak” diye konuştu. 55 yaşındaki Ufuk Ozan daha sonra
                                                                             ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
                                                                             ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
                          Taksim Meydanında
     Eğlence mekanlarına           ‘Çocuklarımız Güvende                                          “ZABITALAR BENİ BURAYA BIRAKTI”
                                                                             Zabıtaların kendisini buraya bırak-
                             Uygulaması’
      uyuşturucu satan             Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan-                                   tığını iddia eden Ufuk Ozan, “Za-
                                                                             bıtalar beni Mediciyeköy’den alıp
       şahıs tutuklandı           udarma Genel Komutanlığı ekiple-                                    buraya bıraktılar. Yanımda 4 kişi
                         rince ülke genelinde 6 bin 981 noktada
                                                                             daha vardı. Onlar başka tarafa gitti.
      Muğla’nın Bodrum ilçesinde eğlence   ‘Çocuklarımız Güvende Uygulaması’ ger-                                 Ayağımın üzerine basamıyorum.
    umekanlarında uyuşturucu madde sattığı   çekleştiriliyor. Taksim Meydanı’nda yapılan                              Damar tıkanıklığı var. Dün gece
    tespit edilen ve polis ekiplerince gözaltına  denetimlerde ise bir taksi sürücüsü gözal-                             uyurken arabamı çaldılar. Dışarıda
    alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  tına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünden                             parkta yatıyorum. Kışın barınakta
    Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suç- yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğreti-                              kaldım. Şimdi neden böyle yaptılar
    larla Mücadele Grup Amirliği ekipleri turizm  min sona ermesiyle tatile çıkan çocukların                             anlamadım” dedi.
    sezonunda uyuşturucu madde ticaretinin   daha çok vakit geçirmeye başladıkları                                  Muhabirin “yetkililerden ne
    artabileceğini göz önünde bulundurarak ça- sokaklar, parklar ve tatil yörelerinde huzur                             istiyorsun” sorusu üzerine Ozan,
    lışma başlattı. Gümbet Mahallesi’nde yapılan  ve güven ortamının devamlılığının sağ-                               “Tekerlekli arabam vardı o gitti. O
    çalışmalar sonucunda eğlence mekanlarına  lanması amacıyla “Çocuklarımız Güvende                                 benim elim ayağımdı. Beni şimdi
    ve turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit  Uygulaması” gerçekleştiriliyor. 6 bin 981                             Şişli’ye benzinliğe bıraksınlar. Ora-
    edilen M.C.A. isimli şahıs takibe alındı. M.C.A.  noktada gerçekleşen uygulamaya, 23 bin                             da özürlü tuvaleti var, arabada var.
    Gümbet sahilinde kıskıvrak yakalandı. M.C.A.  760 emniyet personeli ve 16 bin 344 jan-                              Yardımcı olun bana ne olur. Uzun
    isimli şahsın üzerinde ve arabasında yapılan  darma personeli olmak üzere toplamda                                zamandır dışarılarda kalıyorum.
    aramalar sonucunda 15 adet ecstasy ve satışa  40 bin 104 personel, 8 bin 990 kara aracı,                             Arabamla mendil satıyordum. Dün
    hazır toplam 22 adet paket halinde scunk diye  1 deniz aracı, 2 hava aracı ile 8 bin 993                             gece ben uyurken arabamı çaldı-
    tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.   ekip ve 126 detektör köpeği katılıyor.                                lar” şeklinde konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10