Page 7 - OGÜN Gazetesi Sayı:220
P. 7

Dünya                                             7

                          Amerika’da coşkulu bağımsızlık kutlaması


                             Amerikan Bağımsızlık bil-
                             dirgesinin kabulünün 242.
                          uyıl dönümü tüm Amerika’da
                          coşkuyla kutlandı. Amerikan Bağım-
                          sızlık bildirgesinin kabulünün 242. yıl
                          dönümü olan 4 Temmuz tüm Ameri-
                          ka’da coşkuyla kutlandı. 13 koloninin
     New York’ta sıcaklık           1776 yılının 4 Temmuz’unda bir araya
                          gelerek İngiliz İmparatorluğundan ba-
       rekor seviyede            ğımsızlığın yıl dönümünde Amerikaları
                          kutlamalar için her şehirde düzenlenen
                          festivallere akın etti.
       Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD)   Festivallerde Amerikan Türk der-
    uNew York kentinde sıcak hava dalgası   nekleri de stantlar kurarak hem Tür-
    etkisini sürdürürken sıcaklık 37 dereceyi aştı.  kiye’yi tanıttı hem de Türk Amerikan
    ABD’nin New York kenti pazartesi gününden  toplumu olarak bağımsızlık bayramını
    bu yana sıcak hava dalgasının etkisi altında  kutladı.
    kaldı. Yüksek nem oranının da etkili olduğu   10 yıldır California’nın Ventu-
    kentte sıcaklık 37 dereceyi aştı. Yetkililer kent- ra County bölgesinde düzenlenen
    te yaşayanları aşırı sıcaklar nedeniyle yorucu  yaklaşık yarım yüzyıldır devam eden
    aktivitelerden kaçınmaları, bolca su içmeleri ve  geleneksel 4 Temmuz fuarına katı-
    serin yerlerde bulunmaları konusunda uyardı.  lan Ventura Bölgesi Türk Amerikan
    Sıcaklığın hafta boyunca etkisini sürdüreceği- Derneği (VATAN) Başkanı Selda
    ni belirten New York Acil Durum Yönetimi,  Souther, “Gönüllü vatandaşlarımızın  Türkiye hakkında broşürler ve bilgiler  hava kararıncaya kadar yapılan müzik
    şehir sakinlerini yüksek sıcak ve nem nede- katkılarıyla Türk turizminin canlanma- veriyoruz” dedi.     gösterileri ile eğlenirken aynı zamanda
    niyle önlem almaya çağırdı. Şehirde bulunan  sı ve Türk kültürünü tanıtmak adına  Güney California’da yer alan  Amerika’da artık gelenekleşmiş olan 4
    kütüphaneler, huzur evleri, halk evleri gibi  her yıl Ventura Fuarında ülkemizi  kutlamaların bir başka merkezide  Temmuz pikniklerini sahilde gerçek-
    merkezlerin tüm gün boyunca açık kalacağı  Amerikan halkına tanıtıyor, detaylı  Long Beach’di. Tarihi Queen Mary  leştirdi. Ayrıca New York, Washington,
    belirtildi. Kuzey Yarım Küre’de etkili olan  bilgiler aktarıyoruz. Türk lokumu ve  gemisinin orada yapılacak havai fişek  Austin, Philedelphia başta olmak üzere
    aşırı sıcak hava dalgası can kayıplarına neden  baklava gibi tatlı çeşitlerimizi ikram  gösterilerini izlemek için on binler- Amerika’nın hemen her şehrinde
    oluyor. ABD’de sıcaklık 40 dereceye ulaşır- ediyor, hediyelik eşyalarımızı dağıtıyor,  ce kişi toplandı. Toplanan kalabalık  havai fişek gösterileri düzenlendi.
    ken Kanada’da 30, Irak’ta 50 derecelik rekor
    seviyeye ulaştı. Uzmanlar sıcaktan korunma
    çağrısı yaparken, birçok kişi kendi yöntemle-
    riyle serinlemeye çalışıyor. Sıcak hava nede-
    niyle Kuzey Amerika’da 8 kişi, Kanada da ise
    16 kişi yaşamını yitirdi.

    Tokat’tan Japonya’ya

       somon ihracatı

      Tokat’ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım
    uarazilerini sulayan, elektrik üretilen ve böl-
    ge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı’nda
    ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor.
    İrili ufaklı 25 tesisin bulunduğu baraj gölünde
    yılda yaklaşık 5 bin ton balık üretiliyor. Üretilen
    balıklar yurt içinde İstanbul, Ankara, Samsun,
    Trabzon, Diyarbakır, Adana, Kayseri gibi büyük
    şehirlerin yanı sıra başta Japonya olmak üzere
    Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
      Tokat’ta bir tesiste su ürünleri mühendisi
    olarak çalışırken balık çiftliği satın alan Trab-
    zonlu Selçuk Karaalioğlu, 4 yıldır kendi işinin
    patronu olarak çalışıyor. Balık çiftliğinde somon
    üretimi yapan Karaalioğlu, yavru olarak aldığı
    balıkları tesisinde belirli bir ağırlığa geldiğinde
    yurt içi ve yurt dışına satıyor. Kafeslerden tutu-
    lan somonlar bir süre buz içerisinde bekletilerek
    şoklanıyor. Daha sonra tartılarak köpük kutu-
    lara konulan balıklar, üzerine buz dökülerek
    soğuk hava sistemli özel araçlarla balık hallerine
    sevk ediliyor. Karaalioğlu, somonu yurt içinde
    5-6 ilde bulunan balık haline gönderdiklerini
    ifade ederek, “Balık ihracatı yapan firmalar-
    da çeşitli işlemlerden geçen somon balıkları
    8-10 ülkeye gönderiliyor. Bu ülkelerin başında
    Japonya geliyor. Bunun yanı sıra Amerika, Hol-
    landa gibi ülkelere ihracat gerçekleşiyor. Yurt
    dışında sürekli bir balık talebi vardı, yurt içinde
    de balığa talep gün geçtikçe artıyor” dedi.
      Mesleğinin zorlukların dile getiren Kara-
    alioğlu “Sektör olarak masraflı bir iş. Yüksek
    kar marjlı bir iş değil. Aynı zamanda zor bir iş
    sürekli açık alanda yaz-kış çalışıyoruz.” dedi.
      Tunus tarihinde ilk

    kadın belediye başkanı

      Tunus Belediye Meclisin’de bugün
    uyapılan oylamada Nahda Hareketi Partisi
    adayı Suad Abdel Rahim, başkent Tunus’un ilk
    kadın belediye başkanı seçildi. Tunus Belediye      GEMLİK FABRİKA                SHOWROOM                 İSTANBUL DEPO
    Meclisi’nde üyeleri bugün başkentin yeni bele-    Yalova Yolu 3.km Gemlik Bursa     Kısıklı Cad. No:2 Üsküdar 34662 İstanbul  Barbaros Bulvarı No:10 Çekmeköy İstanbul
    diye başkanını seçmek oylama yaptı. Oylama-        +90 (224) 513 14 50            +90 (216) 474 99 00             +90 (216) 312 40 52
    nın birinci turunda 60 meclis üyesinin yaptığı      +90 (224) 513 46 67            +90 (216) 474 52 94
    oylamada Nahda Hareketi’nin adayı Suad Ab-                                                    +90 (216) 312 16 09
    del Rahim 26 oy alırken, Nida Tunus’un adayı                            info@kutuk.com.tr
    Kemal İdir ise 22 oyda kaldı. Adaylar mutlak
    çoğunluğu bulamadığı için seçim ikinci tura
    kaldı. Adaylar ikinci tur oylamasında da aynı
    sonuçları elde edince en fazla oyu alan Nah-
    da’nın kadın aday Suad Abdel Rahim, başkent
    Tunus’un ilk kadın belediye başkanı oldu.
                                                www.kutuk.com.tr
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12