Page 3 - OGÜN Gazetesi - Sayı:228
P. 3

Gurbetçi ailelerinden ülkesini seven her birey tek tek
                                                      fişlenerek, kişi odaklı bir operasyon yürütülüyor. fakat

                                                     ülkemizde terör faaliyetleri yapan fETÖ, PKK ve benzeri
                                                     örgüt ile onların sempatizanlarına devlet ve özel kurum
                                                     larda bazı imtiyazlar ve kanun dışı kolaylıklar sağlanmış.

     Ezan sesine hasret olanlar


    çan sesiyle erkenden kalkıyor
       Bu ülkenin geleceğinin daha ay- yapılmaya devam ediyor.
    udınlık olması adına her vatanda-   Gurbetçi ailelerinden ülkesini
    şın emek vermesinin gerekli olduğu- seven her birey tek tek fişlenerek, kişi
    nun bilincindeyiz.         odaklı bir operasyon yürütülüyor.
      Bu anlayışla son bir yıldır öncelikle  Fakat ülkemizde terör faaliyetleri
    Türkiye’ye sınırı olan ülkelere birtakım  yapan FETÖ, PKK ve benzeri örgüt
    görüşmeler için görevli olarak gitti- ile onların sempatizanlarına devlet
    ğimde ülkemize sevdamızı en üst se- ve özel kurumlarda bazı imtiyazlar ve
    viyede tuttuk. Bazı ülke güvenliğimizi  kanun dışı kolaylıklar sağlanmış.
    tehdit eden durumları haber yaparken  En basiti bir Türkiye sevdalısı 40 yıl-
    bazı durumları ise ilgili mercilere ilet- dır İsviçre’de yaşayan bir ailenin çocuğu
    me yolunu tercih ettik.      ile alakalı okulda bir görüşme yapılacağı
      Geçtiğimiz günlerde Avrupa’ya bir  zaman iltica veya değişik yollarla ülkeye
    dizi etkinliklere katılmak için gittiği- 1 yıl önce gelen terör sempatizanı kişi o
    mizde bulunduğumuz 10 günlük süre  aile ile okul arasında devlet tarafından
    içerisinde İsviçre’de, Almanya’da ve  ücretli arabulucu olarak tayin ediliyor.
    Fransa’da gurbetçilerimizle görüştük.  Yani Almanca dilini konuşmayı tam  olarak güçlü olması sağlanıyor.
      Ziyaretlerimiz ve görüşmelerimi- bilmeyen bir kişi bir Türk öğrencinin  Bize düşen görev çan se-
    zin ana temasını dünyanın en düzenli  durumuyla alakalı bir görüşmede ana  siyle erkenden kalkarak ülke-
    şehri Zürih oluştururken, Fransa’ya  dili gibi Almanca konuşan bir veliye  leri için çalışanların ülkemize
    bir giriş yapıp çıktık. Almanya’ya ise  yardımcı olmak için tayin ediliyor. ve gurbetçilerimize yaptığı
    girdiğimiz gibi çıkmamız bir oldu.  Geçtiğimiz Çanakkale zaferi yıl  çirkinliklere müsaade etme-
      Zürih’te fazla kalmamızın nedeni  dönümünde İsviçre’de kutlama yapan  memizdir. Büyükelçiliğimizde
    ise tarafsız olduğunu söyleyen İsviçre  öğrencileri ‘çocuklara savaş tatbikatı  görevli olan tüm çalışanların  Ferhat Yıldırım
    devletinin hiçbir birliğe üye olmaması- yaptırıldı’ diye manşetlere taşıyan ve  bu anlayışla seferberlik halin- mail@ferhatyildirim.com.tr
    na rağmen dünyayı karıştıranların tara- Türk ailelerini tek tek fişleyen anlayışı  de çalışmasıdır.
    fında yer alarak gurbetçilerimize karşı  değişik oyunlarla Türkiye sevdalısı ai- Tüm engellemelere,
    yaptığı etik olmayan gizli algı operas- lelere zarar vermek için farklı metotları  tehditlere ve algı operasyonlarına karşı
    yonlarını fark etmemiz olmuştur.  devreye sokmuşlar ve sokuyorlar.  gurbetçilerimiz siyaset üstü düşüne-
      16 Nisan 2017 yılında gerçekleştiri- İsviçre’de vatanını seven Türk  rek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
    len referandum öncesi gazete manşe- işadamının ticarette yolu kesilirken,  Erdoğan’a güvenmeye ve ona olan
    tinden İsviçre’de yaşayan vatandaşla- devlet kuruluşlarında çalışanların da  sevgilerini artırmaya devam ettiklerini
    rımıza Türkçe seslenerek tehdit eden  yükselmesine engel olunuyor.  gördüğümü de ayrıca belirtmek isterim.
    İsviçre’nin ulusal yayın yapan bulvar  Vatanımıza ihanet içerisinde olan- Katıldığımız fuar, seminer, geziler
    gazetesi Blick’in anavatanında duy- ların ise ticarette başarı yakalaması ve  ile alakalı yaptığımız ziyaretleri kaleme
    duklarımız ve gördüklerimiz bizleri  çalıştıkları kurumlarda yükselmeleri için  alacaktım, lakin bu çirkinlikleri öğren-
    gerçekten derinden yaraladı.    değişik teşvikler gizli kapaklı uygulanı- dikten sonra orada gördüğüm akılcı uy-
      Gazete manşetiyle gurbetçilerimizi  yor. Ayrıca bizim hain olarak fişlediği- gulamaları buradan paylaşmak yerine
    tehdit eden, ülkemizi ve huzurumuzu  miz kim var ise ticaret yapmasa veya bir  bu yazıyı kaleme almaya karar verdim.
    hedef alan gazetenin yaptıkları değişik  kurumda çalışmasa bile ya işsizlik maaşı  Ezan sesiyle erkenden kalkmalı ve
    şekillerde bazı kurumlar aracılığıyla  adı altında veya başka bir şekilde maddi  bu çirkinliklere dur demeliyiz.


                                                             ı
                      CHP ve HDP nin

    31 MART PROVOKASYONU                      31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin destek verdiği HDP’nin

                    aday gösterdiği terör örgütü ile bağlantıları sabit olan kişilerin aday olarak

                   gösterilmesi bir provokasyonun ayak izleri olarak planlandığı gözlemleniyor.        Haklarında terör örgütüne                                                       Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakan-
        destek vermek suçundan soruş-                                                     lığı’nca aranan teröristler listesinde ‘gri
     uturma bulunan kişilerin görev                                                        kategori’de yer alan sözde Erzurum
     yapacağını bildikleri halde aday gösteril-                                                  Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu “Zina-
     meleri kafaları karıştırıyor.                                                         rAmed” kod adlı Ali Akbaş’ın cenaze
      HDP, terör soruşturmaları kapsamın-                                                    törenine katılmak istedi. Güvenlik
     da görevden alınan ve yerlerine kayyum                                                    birimleri buna izin vermedi. Bağlar
     atanan Mardin Büyükşehir Belediye                                                       belediye başkan adayı Zübeyde Zümrüt
     Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye                                                      de DBP il başkanı olduğu dönemde
     Başkanı Sabri Özdemir, Siirt’in Gökçe-                                                    birçok teröristin cenazesine katıldı.
     bağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek
     gibi isimleri ise yeniden aday yapmasına                                                   İSTANBUL (BAĞCILAR):
     bölgede yaşayan vatandaşlar da tepki                                                     Bağcılar Belediye Başkan adayı ve
     gösteriyor. PKK’nın kontrolündeki 94                                                     HDP Milletvekili Hüda Kaya hak-
     belediye başkanı görevden alınınca                                                      kında ise ‘terör örgütü propagandası’
     atanan kayyumlar yaptıkları hizmetler ile                                                   suçundan İstanbul Başsavcılığı’nca
     hem halkın gönlünü kazanmış, hem de                                                      soruşturma başlatılarak, hazırlanan
     terör örgütlerinin finansal kaynaklarını                                                   fezleke TBMM’ye gönderildi.
     kesmişti. Bu nedenle halk yanlışta ısrar
     eden HDP’ye destek vermeyeceklerini                                                      İSTANBUL (SULTANBEyLİ):
                                                                            Sultanbeyli Belediye Başkan adayı ve
     belirtiyorlar.
                                                                            eski HDP Hakkari Milletvekili Nihat
                                                                            Akdoğan da açılan terör davasında
     İŞTE TERÖRE DESTEK VEREN VE                                                          tutuksuz yargılanıyor.
     TERÖRİST İLE BİRLİKTE HAREKET EDEN
     BAZI ADAy İSİMLER:                                                              ANKARA:
                                                                            Çankaya Belediye Başkan adayı, HDP
     SİİRT:                                                                    Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu
     Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani                                                      hakkında da Ankara Başsavcılığı’nca
     beldesi adayı Hüsnü Sevimli, 2015 yılında  VAN:            ŞIRNAK:              ristlerinin cenazesine katılan Azman,  Adalet Bakanlığına gönderilen iki
     ‘RaperinGabar’ kod adlı Vasfiye Altay’ın  HDP Van Milletvekili ve Büyükşehir  Silopi belediye başkan adayı Süleyman  1 Eylül’de düzenlenen terör örgütü  fezleke bulunuyor.
     cenazesine katıldı. Terör örgütü lideri  Belediye Başkan adayı Bedia Özgökçe  Şavluk, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen  elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterinin
     Abdullah Öcalan’ın posterleri ve örgütü  Ertan da iki yıl önce güvenlik güçle- YPG’li teröristler Hazan Eren ile kod  taşındığı yürüyüşte de yer aldı. HATAy:
     simgeleyen sözde flamaların çıkarıldığı  riyle girdikleri çatışmalarda öldürülen  adı Evrim Sperti’nin cenaze törenine           Dörtyol Belediye Başkan adayı Meh-
     cenazeye katılanlarla yürüdü. Bunun  teröristlerin kentteki cenaze ve tazi- katıldı. Şavluk’un ‘silahlı terör örgütüne  DİyARBAKIR:    met Raif Özmen’in ‘terör örgütüne
     dışında aynı yıl 2 teröristin daha cenaze- yelerine üç eski milletvekili ile birlikte  üye olmak’ suçundan 4 yıl hapis cezası  HDP Diyarbakır milletvekilli ve Diyar- yardım etmek’ suçundan 6 yıl 3 ay
     sine katıldı.           katıldı.              bulunuyor. Şavlukile birlikte YPG terö- bakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı  cezası bulunuyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8