Page 9 - OGÜN Gazetesi - Sayı:228
P. 9

“iman sahibi, her hataya
      düşebilir. Fakat, hainlik yapamaz
         ve yalan söyleyemez”
           (Hadis-i Şerif)

                                                                                        İLGİNÇ
                                                                                        FOTO
                                                                               Yeşil ışık

                                                                             ‘Yeşilay’ oldu


                                                                             Adıyaman’da trafik ışıklarının bu-
                                                                           ulunduğu kavşaklardaki yeşil ışıklar
                                                                           ‘Yeşilay’ olmuş. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
                                                                           Adıyaman Şubesi Adıyaman’da ilginç
                                                                           bir uygulamaya imza atmış. Farkındalık
      Müslüm Gürses’in                                                             oluşturmak ve insanların ilgisini Yeşi-
                                                                           lay’a çekmek için kentteki trafik lamba-

     şarkıları müzesinde                                                            larına hilal amblemi yapıştırılmış. Trafik-
                                                                           te yeşil ışık yandığında Yeşilay bayrağı
                                                                           ortaya çıkıyormuş. Ortaya çıkan görüntü
        yankılanıyor                                                             hem sürücülerin hem de vatandaşların
                                                                           dikkatini çekiyormuş.
       Hayatı sinema filmine de konu olan
    uünlü ses sanatçısı Müslüm Gürses’in
    adını taşıyan Müslüm Gürses Müzik ve Sanat
    Müzesi’ni Minik Kuş Ekibi dostlarıyla beraber
    ziyaret etmişler. 7 Mayıs 1953 yılında Şanlıur-
    fa’nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyün-
    de kerpiç bir evde dünyaya gelen Müslüm
    Gürses, 3 Mart 2013 yılında vefat etmişti.
    Sinemaya uyarlanan hayatı geçen yıl beyaz
    perde ile buluşan ünlü sanatçı için memleketi
    Şanlıurfa’da 5 Ekim 2013 tarihinde bir müze
    açılmış. Sanatçının kişisel eşyaları ile plakla-     oyunculukların er
    rının sergilendiği Müslüm Gürses Müzik ve
    Sanat Müzesi’ni yıl içinde yaklaşık 30 bin kişi
    ziyaret etmiş. Müzenin içerisinde sanatçının                                                Türkçe konuşulan her
    çalınan şarkıları duvarlarda yankılanıyormuş.  meydanı tiyatro sahnesidir
    Müzede sanatçının sürekli taktığı güneş gözlü-                                                yerde izleyicimizle
    ğü, tespihi, konserlerde ve normal hayatta giy-
    diği kıyafetleri, ayakkabıları, çocukluğundan   Başrollerini Behzat ve  gelmiyoruz. On sene olmuştur.  bir amaç olarak kullanan yeni nesil   buluşuyoruz
    ölümüne kadar birçok fotoğrafı ve kullandığı   Süheyl Uygur kardeşlerin  Eskiden yazları gelip açık havada  oyuncu kardeşlerimize son derece
    müzik aletleri bulunuyormuş. Müzede ayrıca  upaylaştığı Marko Paşa    oynardık. Marmaris’i çok dolaşa- saygı duyuyorum. Ama şu şekilde  Ünlü tiyatrocu Alper Kul, “Avrupa’da,
    Müslüm Gürses’in bal mumundan yapılmış   Müzikali Marmaris’te sahnelenmiş.  madık ama Marmaris’e girdiğiniz- kullanılması beni rahatsız ediyor,  uAmerika’da oynuyoruz. Türkçe konuşu-
    heykeli de yer alıyormuş.         Yeni nesil tiyatrocular arasında çok  de enerjisi sizi alıyor zaten. Marko  bir araç olarak kullanılması. ‘Ben  lan her yerde izleyicimizle buluşuyoruz” di-
                          yetenekli oyuncuların olduğunu  Paşa Müzikali beşinci sezonunu  bir tiyatro oyununda oynayayım  yerek konuşmuş. “Güldür Güldür Show”daki
                          belirten Behzat Uygur, “Tiyatronun  oynuyor. Üç kıtada da oynanmış  oradan diziye geçerim’ mantığı  performansı ve sinema filmleri ile tanınan ünlü
                          bir araç olarak kullanılması beni  bir özelliğe sahip. Her yerde de çok  beni pek mutlu etmiyor. Ama  tiyatrocu Alper Kul, tek kişilik oyunu “Alper
                          rahatsız ediyor” diyerek konuşmuş. güzel tepkiler alıyoruz.Yabancıların  bunun yanı sıra diziyle birlikte  Yine Hamileyim”i Marmaris’te sahnelemiş.
                           Armutalan Kültür Merkezi  da bizim seyircimizin ilgisi de son  tiyatro oyununu sürdüren, tiyatro  Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahne-
                          Tarık Akan Sahnesi’nde tiyatrose- derece güzel. Sadece İstanbul, An- sahnesini bırakmayan yeni kuşak  si’nde gerçekleşen oyuna oyuncunun hayran-
                          verlerle buluşan oyuna ilgi yoğun  kara ve İzmir’de değil Türkiye’nin  oyunculara son derece saygı duyu- ları yoğun ilgi göstermiş. Oyun sonrası ünlü
                          olmuş. Müzikal öncesi Uygur kar- her yerinde oynamamız gerektiği  yorum. Ve onları takdir ediyorum.  oyuncu, kendisine verilen çiçekleri izleyicilere
                          deşler Serin Kültür Kitap Kafede  ustamız tarafından bize söylen- Tiyatro hiçbir zaman araç değildir,  dağıtmış. Kul’un hayranları fotoğraf çektirmek
                          Minik Kuş Ekibine özel açıklama- miştir ve bize verilen bu emaneti  amaçtır. Geçici bir heves değil,  için adeta birbirleriyle yarışmış. Uzun kuyruk
                          larda bulunmuş.        en iyi şekilde devam ettirmeye  bir meslektir. Tiyatro sahnesi boş  oluşturan hayranlarını kırmayan Kul, herkesle
                           Yeni nesil oyuncuları başarılı  çalışıyoruz. Yeni nesil tiyatrocular  bırakılmamalı. Bütün oyunculukla- tek tek fotoğraf çektirmiş.
     30 yıllık göç sergilendi         bulduğunu belirten Behzat Uygur,  arasında çok yetenekli kardeşimiz  rın er meydanıdır tiyatro sahnesi“  Oyun sonrası Minik Kuş Ekibine özel
                          “Uzun zamandır Marmaris’e   var. Tiyatroyu bir araç olarak değil  şeklinde açıklamalarda bulunmuş. açıklamalarda bulunan Alper Kul, Türkçe
       Minik Kuş Gazeteci-Fotoğraf Sanatçısı                                                 konuşulan her yerde izleyiciyle buluştuğunu
    uBehiç Günalan’ın, 1989 göçünün Kapı-                                                   dile getirerek, “Her yerde oynuyoruz. Geçen
    kule Sınır Kapısı’ndaki yansımalarını anlatan  Tokat’ın sarması renkli anlara sahne oldu                         hafta Batman’da, Diyarbakır’da, Malatya’da,
    “Göçün Orta Yeri Hüzün” isimli fotoğraf                                                  Van’da oynadık, bugün buradayız. Avrupa’da,
    sergisine katılmış. Gazeteci-Fotoğraf Sanatçısı                                              Amerika’da oynuyoruz. Türkçe konuşulan her
    Behiç Günalan’ın 1989 göçünün Kapıkule Sı-   Minik Kuş Ekibi Kü-   bir gün yaşamış. Geleneksel                     yerde izleyicimizle buluşuyoruz. Gençler me-
    nır Kapısı’ndaki yansımalarını anlatan “Göçün  uçükçekmece’de ilk defa  Yöresel buluşmalar çerçeve-                   raklı. Bizim televizyonda yaptığımız ‘Güldür
    Orta Yeri Hüzün” isimli fotoğraf sergisi 30 yıl  düzenlenen Tokat Sarma  sinde düzenlenen festivalde,                  Güldür Show da tiyatro sahnesinde çekilen
    önce yaşananları bir kez daha gözler önüne  Festivali’ne katılmış. Vatandaş- Tokat’ın meşhur yaprak sarması               bir televizyon programı neticede. En azından
    sermiş. Sergide Behiç Günalan’ın 40 fotoğrafı  ların sarma alabilmek için uzun  katılımcıların beğenisine sunu-             tiyatroyu yeni nesillere böyle bir şeydir diye
    sergilenmiş. Minik Kuş Ekibine açıklamalarda  kuyruklar oluşturduğu festival,  lurken, Tokat’ın yöresel yemek-              ucundan tanımlayan bir program. Özellikle
    bulunan Gazeteci-Fotoğraf Sanatçısı Behiç  renkli anlara sahne olmuş.  leri de tanıtılmış. Ekibimize ko-                 gençlerle buluşmak bizleri çok mutlu ediyor.
    Günalan, “1989 göçü gördüğümüz en büyük  Festivalde 3 ton olmak üzere 15  nuşan Tokatlılar Derneği Kadın                Daha ne olsun ki mesleğimizi yapıyoruz, çok
    göçlerden biriydi. Buna göç demek ne kadar  bin paket pişmiş zeytinyağlı To- Kolları Başkan Yardımcısı Mine               da mutluyuz” diyerek konuşmuş.
    doğru olur bilmiyorum. Çünkü bu bir sür-  kat yaprak sarması dağıtılmış. Erkekoğlu, “Bizim gayemiz bu-                   Kul’u daha önce televizyonda izlediklerini
    gün. Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın  Vatandaşlar, sarma alabilmek  rada Tokat’ı bir araya getirebil-               belirten Marmarisli sanatseverler ise, oyunu
    zorunlu olarak ülkenin dışına çıkarılmasıydı.  için uzun kuyruklar oluştur- mektir. Kadınlarımızı ön plana                beğendiklerini dile getirmişler.
    Bunu göç diye isimlendirdik. Ben o yıllarda  muş. Festival renkli görüntülere  atabilmek. Bizim için sarma
    bir gazeteci olarak bu tramvayı yaşayanlar- sahne olurken, sarmasını alan  olmaza olmazımız. Yaprağımızı,
    dan biriyim. Şimdi geriye kalan fotoğraflara  vatandaşlar, Ayşegül Pınar,  Herkesi buraya bekliyoruz bu
    baktığımda hep şunu düşünmüşümdür. Evet,  Murat Akkaya, Necdet Kaya  lezzeti gelip tatsınlar. Maksa-
    herkes geliyor; Balkanlar’dan, Kafkasya’dan,  gibi Tokat’ın yerel sanatçılarının  dımız amacımız memleketimizi
    Orta Doğu’dan ama biz bir gün gitmek zorun- söyledikleri şarkılarla eğlenceli  tanıtmak” ifadelerini kullanmış.
    da kalsak nereye gidebiliriz? Gidecek yerimiz
    olduğunu sanmıyorum. O zaman yaşadığımız
    toprakların gerçekten sahibi olmalıyız. Onu
    korumalı ve savunmalıyız. Toprağını öpmeli;
    ölesiye kucaklamalıyız.” şeklinde konuşmuş.                                                                            Vefası olmayanın

                                                                             imanı da olmaz

                                                                            Gümüşhane’de bir dizi görüşmeler
                                                                          uyapmak için bulunan Minik Kuş dostla-
     3 bin yıllık festivalde                                                         rıyla beraber ünlü sanatçı Uğur Işılak’ın verdiği
                                                                          konsere davetli olarak katılmış.
      birbirinden ilginç           Yörük bebekler, barbi bebeklere karşı                              programda sahne alan Işılak, geçtiğimiz ay ve-
                                                                           Aydın Doğan Spor Salonunda düzenlenen
       maskeler takıldı              Balıkesir’in Sındırgı ilçe- mış. İlk başlarda hobi olarak  emeği yörük bebekleri imali hak- fat eden Ozan Arif’i de rahmetle anarak ‘Yalan
                                                                          dünya’ adlı eseri seslendirmiş.
       Bulgaristan’da bulunan Minik Kuş   usinde ev hanımları tarafın-  başlayan işçilik sonrasında seri  kında Minik Kuş Ekibine bilgiler  Konser sırasında yaptığı konuşmada
    uYambol kentinde düzenlenen “kötü ruh-   dan imal edilen yörük kıyafetli  üretim şekline dönüşmüş. Ev  vermiş. Kocataş, “Burada örfü- “vefa” kavramına vurgu yaparak yabancı
    ları kovma” ritüelinin canlandırıldığı maske  bebekler büyük rağbet görüyor- hanımları yörük kıyafetlerinin  müzü, adetimizi, geleneklerimizi  dillerde doğrudan bir karşılığı olmayan bu ke-
    festivaline katılmış.Festival renkli görüntülere  muş. Günümüzde kullanılan  minyatürlerini dikerek bibloya,  ön plana çıkartmak için yörük  limenin Türkçe’de onlarca anlam ifade ettiğini
    sahne olmuş. Kadim antik çağ geleneği olarak  barbi ve cindy bebeklerin yerini  oyuncak bebeğe ve anahtarlığa  bebekleri yapıyoruz. Kıyafetlerini  kaydeden Işılak, “Sizin burada olmanız benim
    Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan  hızla alan yörük bebekler için  dönüştürüyormuş. Yörük kültü- dikiyoruz. Aynı zamanda ev eko- için çok kıymetli. Vefa kavramını hepimiz
    Traklar’dan günümüze yansıyan Bulgaris-  Türkiye’nin bir çok yerinden  rünü yaşatmayı hedeflediklerini  nomisine de katkıda bulunuyo- biliyoruz. Vefa kavramının karşılığı İngilizce,
    tan’daki maske festivalinde maskeli ve renkli  siparişler veriliyormuş.  belirten bayanlar bunun yanın- ruz. Çocuklarımız önceden barbi  Almanca ve diğer dillerde yoktur. Biz vefa
    tüylü kıyafetler ile baharın yaklaştığı günlerde  Yağcıbedir Yörükler Der- da ev ekonomilerine de katkı  bebeklerle oynuyordu şimdi bu  kavramının içine onlarca kelime koymuşuz.
    kıştan kalan kötü ruhların uzaklaştırılmaya ça- neği’ni ziyaret eden Minik Kuş  sağlıyorlarmış. Kadınlar bebek  yaptığımız bez yörük bebekleri  Bazı yerlerde vefası olmayanın imanı da olmaz
    lışması anlatılmış. Etkinlikte tüylü, boynuzlu,  Ekibi ev hanımlarının başlattığı  üretimine, eşleri ise kıl çadırlara  ile oynuyor. Hem kültürümüzü  derler. Atalarımız imanla vefayı özdeşleştirmiş.
    büyük maskeler takmış, farklı giyimleriyle dik- proje ile yörük kültürünü nasıl  bakıyormuş. Yörük bebekler aynı  öğreniyorlar, hem de yörükle- Sanatta da bir vefa var. Ben 35 yıllık sahne
    kat çeken gruplar, kötü ruhların maskeler ve  yaşattıklarını incelemiş.  zamanda günümüzün barbi ve  rin kıyafetlerini tanıyacaklar.  hayatımda bu hassasiyete ciddi manada riayet
    çan sesiyle kovulmasını canlandırmış. Festivale  Biblo yörük bebekleri, kıl  sindy bebekleri gibi özel amba- Dedelerimiz, ninelerimiz neler  edenlerden birisiyim. Geçtiğimiz ay kaybet-
    Bulgaristan’ın çeşitli şehirlerinden binlerce kişi  çadırları ve yörüklerin yaşam  lajlanmış şekilde satılıyormuş.  giymişler onları öğrenecekler”  tiğimiz büyük ozan, büyük kalem, büyük söz
    katılırken, Türkiye’den de fotoğraf sanatçıları  tarzını yansıtan oyuncak yörük  Sındırgı Yagcıbedir Yörükler  diyerek açıklamalarda bulunmuş. Ozan Arif’i evvela yad edeceğiz. Allah nur
    kadim festivale büyük ilgi göstermiş.   bebeklerinin üretimine başla- Derneği Başkanı Oya Kocataş, el                 içinde yatırsın” şeklinde konuşmuş.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14