Page 5 - OGÜN Gazetesi - Sayı:229
P. 5

Haber                                            5

                                       “Et” mi, hayır?                                                                            Kanal 9’daki televizyon programımda
                                                                            anlattığı bir anısı ile devam etmek isti-
                                                                            yorum. Harun Kolçak Gaziantep’de çok
                                                                            başarılı bir konserini tamamlamış. Kon-
                                                                            ser sonrası uzun bir masanın başına
                                                                            oturmuşlar. Herkes Harun’un yemeğe
           Prof. Dr. Orhan Kural                                                       başlamasını bekliyormuş. ama masa
               kural@itu.edu.tr                                                     sille et, nasıl başlasın ? o da hemen
                                                                            menajerini çağırmış. Kulağına “sen
          GEZGİNLER KULUBÜ BAŞKANI                                                      benim vejetaryen olduğumu söyleme-
                                                                            din mi” diye sormuş. menajer hemen
       Huksley, florance, Heckell ve                                                       masanın diğer ucunda oturan konseri
    udarwin gibi büyük doğa tarihi                                                         düzenleyen ağanın kulağına eğilip
    bilginleri şu görüşte buluştular, “insan                                                    “efendim Harun Bey vejetaryendir.”
    biyolojik yapısı gereği meyve ve sebze                                                     demiş “Ya öyle mi” der ağa o zaman
    ile beslenen bir canlıdır.”                                                          “bol bol et yesin de kendine gelsin.”
      etin gerekli ve vazgeçilmez bir be-
    sin olduğunu söyleyenler için gerekli                                                     DÜŞÜNDÜREN SÖZLER
    cevabı bilim fazlasıyla veriyor ama                                                      “Şimdi sana huzur içinde bakabili-
    birkaç alıntı ekleyelim!                                                            rim; artık seni yemiyorum, (Kafka, bir
      Bademin içerdiği besleyiciler etten                                                     akvaryumdaki balığı seyrederken), 1883
    fazladır. tahıl, bakliyat, kuru meyve-                                                     – 1924
    ler, etin iki katı oranında fosforik asit
    ve on katı da demir ihtiva eder.                                                        “Aslında insan, hayvanların şahıdır.
                                                                            Yabanlıkta hiçbir hayvan insanın eline
      Bütün kimyasal analizler, bitkisel
    ürünlerin, etten daha fazla besleyici                                                     su dökemez. Başka canlıların ölümüyle
                                                                            yaşarız biz; “birer mezarlığız biz !” Leo-
    ve sağlıklı olduğunu gösterir. sadık
    Hidayet – Vejetaryen Beslenme, sayfa                                                      nardo Da Vinci, 1452 – 1519
    26, YKY Yayınları                                                               “Kuş sürüngen ya da balık olsa; herhangi
      et yemek insan türü için doğal                                                       bir canlı yaratığı öldürüp yemelerinin,
    bir gereksinim değildir, bizim varlık  sunulacağını açıklamıştı.    mümkün; 350 kiloluk bir sığır için  biri eti ağzına sokmuyor. ama elbette  yeğenlerini boğazlayıp etlerini yemele-
    kanunlarımızdan sapmamızdır. dr.    inekler günde ortalama 500 litre  harcanan suyun içinde bir destroyer  vejetaryenlerin en yaygın olduğu ülke  rinden bir farkı yoktur…”, Pisagor, MÖ
    Gaston dorvil “sebze ve tahıl insan  metan gazı salıyor. Bu da sera et- yüzdürülebilir. Hayvanlar verimi artır- % 40 oranı ile Hindistan.  580 – 500.
    vücudu için yeterlidir, oysa et yiyenle- kisinin ve iklim değişikliklerinin en  mak adına her türlü işkenceye maruz  sahalarında birer “ birer üstat”  “Etin yaşayan varlıklara kötülük yapıl-
    rin sağlıklı kalmaları imkansızdır” der.  önemli nedenlerinden biri !  kalıyorlar ayrıca bir çok yeni ortaya  olan vejetaryenleri tek tek sayarken.  madan elde edildiği asla kabul edilemez.
      dr. Viktor Puche, dr. le Grande,  eski aBd tarım Bakanı yardımcısı  çıkan hastalık (deli dana, ebola, kuş  Vejetaryenlerin zeka ve becerisinin ek- Eğer bir kişi gelişmiş varlıklara zarar
    Prof. dr. Bushard etin başta bağışıklık  don Pearlberg aBd’deki çiftlik hay- gribi) hayvan ürünlerinden bulaşmak- sik kalacağı yorumunu sizin değerlen- verirse cennetin mutluluğuna ulaşamaz.
    sistemi olmak üzere, kolon ve meme  van sayısını yarıya indirmenin dün- tadır. dünya çapında çevresel kirlilikte  dirmenizi isteyeceğim. albert einstein,  Gelin bundan böyle hepimiz et yemekten
    kanserinden, kalp damar hastalıkları- yadaki açlık sorunu bir yana yetersiz  otomotiv sanayini, et endüstrisi takip  G. Bernard shaw, Hz. ali, Pisagor,  kaçınalım.” Manu (Hindu Metinleri)
    na, böbrek ve eklem hastalıklarından  beslenme sorununu bile çözeceğini  etmektedir.           tolstoy, thomas edison, leonardo da  “Tüm canlıları sevmek insanoğlunun en
    tüm metabolizmayı etkileyerek yaşam  söylemişti. Peter singer, Hayvan  Worldwatch ınstitute araştırma- Vinci, Wagner, mevlana, James Caan,  soylu niteliğidir.” Darwin, 1809 – 1882
    kalitesini düşüren pek çok rahatsızlı- Özgürleşmesi, sayfa 222, ayrıntı  cısı alan durning besi ünitesinde  alec Baldwin, samuel Jackson, mic- “Hayvanlar benim dostlarım, ben
    ğın sebebi olduğunu kanıtlamışlardır.  Yayınları            yetiştirilen danalardan elde edilen bir  helle Pfeizer, lady diana, Platon, Van  dostlarımı yemem.” Bernard Shaw 1865
      Yurtdışı Geliştirme Konseyinden   çağımızın en büyük sorunların-  kilogram bifteğin 5 kilo tahıla, 20 bin  Gogh, Buda, Paul mc. Cartey, franz
    lester Brown, amerikalıların yıllık et  dan biri hiç kuşkusuz “susuzluktur.”  litre suya, 8 litre benzine ve 35 kilo  Kafka, Jean Jacque rousseau, Bill Wal- – 1950
    tüketimlerini sadece % 10 azaltmaları  sanal suya göz önüne alırsak, bir  erozyona uğramış yüzey toprağına  ton, Pisagor, m. Gandhi, Benjamin  Mezbahaların duvarları camdan olsaydı,
    halinde mera sahalarının tarım için  kilo et üretmek için, bir kilo buğday  mal olduğunu hesaplamıştır.  franklin, albert schweitzer ve bu liste  herkes vejataryen olurdu.” Linda ve Paul
    kullanılacağı ve fazladan 12 milyon  üretimine gerekenden 50 kat fazla  sadece almanya’daki vejetaryen  uzadıkça uzuyor.          McCartney
    ton, yani 60 milyon kişiyi doyuracak  su gerekiyor. Örneğin, gözümüzde  sayısının 7 milyon olduğu tahmin  makaleme bir dönem vejetaryen  “Vejetaryen olmak Nirvana’ya varan
    miktarda tahılın insanların tüketimine  canlandırmak için şu örneği vermek  ediliyor. isveç’te ise her 10 kişiden  olan Harun Kolçak’ın konuk olduğu  ırmağa girmek demektir.” Buda
                               milli saVunma BaKanı Hulusi aKar:

                         Terör bölgemiz ve dünya için tehdittir                             milli savunma Bakanı Hu-
                             lusi akar, “PKK eşittir YPG.
                         une isim kullanırlarsa kullan-
                         sınlar bunlar aynı. Bunu gösteren bir-
    Darülaceze’de amaç bir          çok kanıt var” dedi. türkiye ile aBd                                PTT genel sanatlarla
                         arasında ortak değer ve menfaatlere
     medeniyet mesajının           dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir                               modern sanatları
                         ortaklık söz konusu olduğuna dikkati
        yaşatılmasıdır           çeken Bakan akar, “ilişkilerimizdeki                                   buluşturuyor
                         iniş-çıkışlara ve bazen de keskin fikir
      darülaceze sosyal Hizmet şehri Projesi- ayrılıklarına rağmen geçmişte birçok                               Ptt aş, dünyanın en sıra dışı müzele-
    unin tanıtım programına aile, çalışma ve  zorluğun üstesinden geldiğimizi                                 urinden biri olan ve geleneksel sanatlarla
    sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt selçuk  unutmayalım” şeklinde konuştu.                                modern sanatları buluşturan Baksı müzesi
    ve darülaceze idari meclisi Üyesi Bilal erdoğan  Bakan akar, özellikle de suriye’de-                           adına düzenlediği anma pulu ve posta kartını
    katıldı. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ba- ki gelişmelerde ikili iş birliği ve                          yayımladı. Bayburt’ta şehrin 45 kilometre
    kan selçuk, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla  koordinasyonun daha da artırılması                              dışında, tepenin üzerine kurulu özgün bir kül-
    yeni bir değer olarak insanlığa hizmet edecektir.  gerektiğini söyledi.                                  türel etkileşim merkezi olan Baksı müzesi’nin
    Proje hazırlık çalışmalarının yüzde 50’sinin  aBd Başkanı donald trump ile                                kültürel ve sosyal alanlarda da ülke değerleri-
    tamamlandığını belirtmek isterim. Yerleşkedeki  Cumhurbaşkanı recep tayyip er- diyoruz. aBd’nin bunu anlamasını  politikasının, terör örgütlerine karşı  ne sahip çıkan Ptt aş tarafından anma pulu
    yeşil alan inşaat alanından beş kat daha fazla  doğan arasında düzenli bir diyalog  ve küresel sorunlarla ilgilenirken,  mücadele, sivillere insani yardım  ve posta kartı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı
    olacaktır” dedi. Programın açılış konuşması- olduğunu hatırlatan bakan akar,  türkiye’yi bölgesel ana ortağı olarak  ve mültecilerin evlerine dönmesini  senfoni orkestrası Konser salonunda 25
    nı yapan darülaceze idari meclisi Üyesi Bilal  “türkiye’nin, şu anda iyi niyetle ve  öncelemesi gerekir” dedi. sağlamak üzerine kurulu olduğunu  şubat tarihinde Bayburt Baksı müzesi Konulu
    erdoğan, “Kayışdağı’nda bir yerleşke Cumhur- karşılıklı anlayışla ikili ilişkilerde  türkiye ile aBd arasındaki  anlatan Bakan akar, “türkiye aynı  Pul imza töreni ve türk Halk müziği Konseri
    başkanımızın Belediye Başkanı olduğu dönem- söz konusu olan sorunların üste- ilişkilerin durumunu anlamak için  anda PKK ki bu YPG ile aynı, fetul- gerçekleşti. anma pulu ve posta kartlarının
    de yapılmış. onun dışında ilk gerçek anlamda  sinde gelmek için elinden geleni  türkiye’yi çevreleyen sınamalara iyi  lahçı terör örgütü (fetÖ), deaş ve  yayımlanması üzerine Baksı müzesi Kurucusu
    21. Yüzyıl darülaceze Projesi arnavutköy’de  yaptığı konusunda, buradan açık  bakılması gerektiğini belirten Bakan  el Kaide’nin türevleri gibi birçok te- Prof. dr. Hüsamettin Koçan ile Ptt aş Yöne-
    yapılacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla  bir şekilde sizi temin edebilirim.  akar, “Bölgemizdeki başarısız  rör örgütü ile mücadele etmektedir.  tim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü Kenan
    ortaya çok daha ciddi bir proje çıktı. Yaşlı bakım  müttefikimiz olan aBd’den de aynı  devletlerden kaynaklı güç boşluğu,  Bunlar ülkemiz, bölgemiz ve dünya  Bozgeyik basın toplantısı düzenledi. Ptt aş
    hizmetleri dünyada ticaretleştirilmiş bir alan.  hususu görmek istiyoruz” ifadesini  ulusal güvenliğimizin birçok terör  için tehdittir” dedi. akar, tsK’nin  Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürü
    Bizim ülkemizde bunun kendi geleneğimizle  kullandı. Bakan akar, “Coğrafya,  örgütü tarafından tehdit edilme- 2016’da fırat Kalkanı Harekatı ve  Kenan Bozgeyik, Baksı müzesi’nin pul ve pos-
    bağlantılandırılarak bir vakıf hizmeti halinde  bir ulusun kaderidir derler. Biz  sine yol açtı” değerlendirmesinde  2018’de Zeytin dalı Harekatı’nı icra  ta kartını basarak, müzecilik anlayışına yeni bir
    devam ediyor olması çok anlamlı. onun için  ise türkiye, bölgesinin kaderidir  bulundu. türkiye’nin bölgedeki  ettiğini hatırlattı.   iletişim alanı açtıklarının altını çizdi.
    darülacezeye dünyada tek diyebiliyoruz. onun
    için yeni yapacağımız yerleşkede alanında
    tek ve en güçlü yerleşke olacaktır. Bizim idare
    meclisi olarak üzerimize düşen bunların sür-
    dürebilirliğini temin etmek. Bunların ebediyen
    yaşamasını temin edecek bir kurumsal yapıyı                                Tokat Ballıca Mağarası
    kurabilmek. Bunun için çalışıyoruz. Bu bizim                                uNESCO Dünya Mirası
    medeniyetimizin dünyaya armağanı olan bir
    marka. Bu projeleri devamlı şekilde destekle-                               Geçici Listesi’ne girdi
    menizi, kendinizi darülaceze’nin devamlı bir                                 Tokat Valiliğinin ‘2023 Tokat
    parçası olarak hissetmenizi isterim. Burada                               uVizyonu’ doğrultusunda gerçek-
    amaç bir medeniyet mesajının yaşatılmasıdır”                               leştirilen başvuru ile Ballıca Mağarası
    ifadelerini kullandı. darülaceze sosyal Hizmet                             UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne  Sahipsiz eşek yeni
    şehri Projesinin sevgi, merhamet ve şefkat şehri                            alındı. UNESCO Dünya Mirası Listesi
    olarak anılacağının altını çizen Bakan selçuk ise                            Yolunda Ballıca Mağarası Projesi    yuvasına kavuştu
    “sosyal Hizmet şehri Projesi, Cumhurbaşkanı-                              kapsamında, son beş yılda 400 bin-
    mızın talimatıyla yeni bir değer olarak insanlığa                            den fazla kişinin ziyaret ettiği Ballıca  Giresun’da yük hayvanı olarak kullanıldığı
    hizmet edecektir. Proje hazırlık çalışmalarının                             Mağarası’nın UNESCO Dünya Mirası  uve yaşlanınca ölüme terk edildiği belirlenen
    yüzde 50’sinin tamamlandığını belirtmek                                 Geçici Listesi’ne girmesi ile birlikte  eşek yeni yuvası hayvanat bahçesine konuldu.
    isterim. Yerleşkedeki yeşil alan inşaat alanından                            mağaranın tanınırlığının artması bek- Giresun’un Camili köyünde vatandaşların ihbarı
    beş kat daha fazla olacaktır. tamamen çevreci                              leniyor. Konuyla ilgili değerlendirme- üzerine harekete geçtiğini anlatan gazeteci ve
    bir merkez olacak. Yatay mimarisiyle, yaşanabi-                            lerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı,  hayvan sever namık Baltaoğlu, “sağlık kontrol-
    lir alanlarıyla, çocuk merkeziyle, kütüphanesiyle                           Ballıca Mağarasının Tokat için Türkiye  leri yapılan eşek daha sonra hayvanat bahçe-
    hatta kuş evleriyle örnek bir şehir olarak devam                            için bir değer olduğunu kaydetti.  sindeki yeni yuvasına kavuştu. ‘Gariban’ ismini
    edecektir. Bir şehirde olması gereken tüm ideal                                              verdiğimiz eşeğe belediyenin sahip çıkması
    koşulların orada olacağına inanıyoruz. Bu proje                                              takdire değer bir davranış. Bu güne kadar yük
    yerel yönetimler içinde örnek bir proje teşkil                                               taşıyarak hizmet eden ve ölüme terk edilen eşek
    edecek. sevgi, merhamet ve şefkat şehri olarak                                               bundan sonra belediye güvencesinde olması biz
    anılacak’’ diye konuştu.                                                          hayvan severleri mutlu etti” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10