Page 1 - OGÜN Gazetesi - Mayıs 2019 - Sayı:230
P. 1

OGÜN GAZETESİ’NDEN RAMAZAN AYININ
       BİR
      PORTRE
                          MANEVİYATINA UYGUN ORGANİZASYONLAR


                            Minik Kuş Ekibi Ramazan
                          Uayı münasebetiyle Ogün
                          Gazetesi’nin düzenlediği orga-
                          nizasyonları takip etmiş. Başta
                          kuran kurslarında okuyan öğ-
                          renciler, vatandaşlar, cami ce-
                          maatleri ve hayır kurumları ile
                          aynı sofrada buluşmak adına
                          birçok etkinlik düzenlenmiş.                              GELENEKSEL GÜN MEDYA İFTARI
                          Gün medya geleneksel iftar                                  ÇUBUKLU’DA DÜZENLENDİ
                          programlarına vatandaşlar
                          yoğun ilgi göstermiş. Gün
                          Medya Grubu düzenlediği
     İSTANBUL SEÇİMİ             25 iftar programı ile farklı
                          illerdeki vatandaşları aynı
        SİL BAŞTAN             sofranın etrafında
                          buluşturmuş.

           Sayfa 14’te


                                                                       YARDIM KOLİLERİMİZ TÜRKİYE
                                                                      GENELİNDE ADRESE TESLİM EDİLDİ

                                                                                         Sayfa
                                                                                         8-9’da           YIL: 13 SAYI: 2019/05-230    29 MAYIS 2019                      FİYATI: 1 TL


     KÜLTÜR VE TURIZM BAKANI
       MEHMET NURI ERSOY:
     Birliğimizi bozmaya
      çalışanlar hüsrana                                                           MHP, İstanbul’da seçim
        uğrayacak                                                               seferberliği başlattı
         Haber | 04                                                                   Haber | 04
                      MİLLİ UÇAK PROJEMİZ


                      BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR

     Fransızlar ayıplarını
      örtmek için baskı
        uyguluyor           Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Milli Muharip Uçak Projesi’nin
         Haber | 05
                    tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı             İstanbul kavgaların değil,
                     üretebilen ülkeler arasında yer alacaktır. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten
                      de bahsetmiyoruz, 2023’de milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026’da              huzurun merkezi olacak
                       göklerde görmek ve 2031’de envantere almak nasip olacak inşallah” dedi.                       Haber | 05


                       Tarihte savunma alanında                  miş, ancak sonrasında atılan adımlar       Ekşi Sözlük kanunlara
                       özgün tasarım ve üretimler ile               akamete uğramıştır. Kendi kurduğu             kısmen uyuyor
                    unice başarılara imza atıldığını                 fabrikada uçak üretimine başlayan Nuri
                    belirten Oktay, "Osmanlı, geliştirdiği              Demirağ ve milli savunma sanayi ala-         FERHAT YILDIRIM 3’te
                    tüfekleri, topları ve savaş gemileriy-              nındaki ilk özel sektör temsilcisi Nuri
        TÜRKIYE’NIN       le birçok önemli savaşta karşı tarafa               Killigil’in mühimmat ve silah fabrikası,
        2. BÜYÜK CAMISI     üstünlük kurmuş, zaferler kazanmıştır.              girişimi bu alanda atılan ilk adımlar  İran yönetiminden
      Sabancı Camii’nin      16. yüzyılda Osmanlı, Afrika’dan Endo-              olmuştur. Rahmetli Özal döneminde    ‘nükleer uyarı’
        şifreleri        nezya’ya, Hindistan’dan Çin’e kadar  CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY başlayan savunma sanayi atılımları ise
         Haber | 06       birçok ülkeye askeri teknoloji transferi             güçlü altyapılar oluşturmakla birlikte,  KENAN AKIN 4’te
                    ve satışı yaparken bir taraftan da kadır- askeri teçhizatımızı üreterek kendi  hemen akabinde var olan istikrarsızlık
                    galarımız deniz savaşlarında destanlar  kendimize yettiğimizi unutmamalıyız.  ortamı sebebiyle planlanan şekilde so-
                    yazıyordu. Bu üstünlüğü büyük ölçüde  Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden  nuçlanamamıştır" ifadelerini kullandı.    Sahi siz nelerden
                    yitirdiğimiz 1. Dünya Savaşı ve Kurtu- yıllarda, savunma sanayi alanında yerli                       utanıyorsunuz?
                    luş Savaşı döneminde bile zor şartlarda  üretim için ciddi gayretler sarf edil- Sayfa 3’te                 CEM ÖZER 6’da
                     Türkiye alım                       Akzirve:
      Vadideki Cennet’e
        akın ettiler        terminalinin                       Türkiye
         Haber | 06        yüzde 70’ini                    ekonomisine
                      tamamladı                       inanıyoruz

                       Ekonomi | 10                     Ekonomi | 11


                      İran’dan    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin yaptırımlarını atlatarak Türki-

     Evlerin başköşesine    yaptırımları     ye ve Rusya ile ticaret yapmayı mümkün kılan bir araç geliştirdiklerini
                              açıkladı. Avrupa Birliği ülkeleri, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları
        konulurken         atlatmak atlatmak için kurduğu Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı’yla (INSTEX)
      şimdi sahaflarda            için  Avrupalı firmaları koruma altına almıştı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif,      İSLAM ŞEHİRLERİNDE HİLÂLİN
       takoz oldular         yeni yol    ABD’nin yaptırımlarını aşarak Türkiye ve Rusya ile ticaret yapabilmek         DAMGASI ‘SELÂTİN CAMİİ’LER
        Kültür-Sanat | 13              için INSTEX gibi bir mekanizma kurduklarını açıkladı. Dünya | 07
                                                                                Sayfa 2’de
   1   2   3   4   5   6