Page 1 - OGÜN Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:234
P. 1

Sayfa
       BİR                                                               8-9’da
      PORTRE
                           MELEK MoSSo KonSErdE           ALİ SunAL gözYAşLArInA

                            bİr rEKorA İMzA ATTI             hAKİM oLAMAdI
        AK PArTİ vE

         dEvLETTE

         TruvA ATI               üÇ AvruPA güzELİMİz          KAFA MEşguL EdEn şEYLErE        genç           Sayfa 14’te           SEFErbErLİK bAşLATTI           KArşI ‘hAYIr’ dİYoruM        hayranlarına
                                                                   şarkılarıyla

                                                                    ilaç gibi geldi


           YIL: 13 SAYI: 2019/09-233      1 EKİM 2019                          FİYATI: 1 TL                       OGÜN
                    MEhMET YASİn ASLAn
                      DİYARBAKIR
                      ÖZEL HABER     ermeni çetelerinin
       katliamlarını
      dillendirenler                                                             Azerbaycan-Türkiye İş
     hedef gösteriliyor
         Haber | 02                                                             Forumu düzenlendi
                                                                                 Dünya | 07


                      PKK’nIn
       gelişmelerde TErörİST
      Milli Teknoloji
     Hamlesi, bilimsel

       tekelleşmeye                            HDP Diyarbakır il binası   sınır içi bölgelerine militan sağla-
        itirazdır            TEMİn           uönünde oturma eylemine ka-    ma organizasyonları gerçekleştir-  viraj Cafe&Lounge açıldı
         Haber | 04                        tılan ailelerin sayısı her geçen gün  diği ortaya çıkıyor.
                       şubESİ:            Muhabiri Mehmet Yasin Aslan,   Partisi (HDP)'nin PKK terör ör-           Haber | 05
                                      artıyor. Ogün Gazetesi Diyarbakır
                                                        Zaten, Halkların Demokratik
                                      Çocuklarının terör örgütünün elin-
                                                       gütüne militan temin etmek üzere
                                      den kurtarılması için HDP Diyar-
                                                       adeta bir merkez gibi çalıştığı
                    HDP                 bakır İl Başkanlığı önünde oturma  şüpheli ve müşteki ifadeleri ile de        Asala ve asalaklar!
                                      eylemi yapan ailelerle görüşmeye
                                                       ispatlanmış durumdadır. Partinin
                                                       ayrıca kırsala adam kaçırılması ko-
                                      onların sesi olmaya devam ediyor.
      egemen Bağış:                         Yapılan görüşmeler sonucunda ise  nusunda da faaliyet yürüttüğü, bu         Ferhat Yıldırım 3’te
                                                       yönde çeşitli tehditlerde bulundu-
                                      HDP parti teşkilatlarının dağa ve
     ne dediği beni hiç                        terör eylemi yapılacak sınır dışı ve  ğu da biliniyor.  Devamı sayfa 3’te
      ilgilendirmiyor                                                            “sizden kılıçlarınızı
         Haber | 04                                                            istiyorum…”
                                          5 yılda terör  Terörizmi; siyasi, dini ve ekonomik hedeflere ulaşmak
                                                 amacıyla sivillere, resmi, yerel ve genel yönetimlere baskı,  KeNaN aKıN 4’te
                                          örgütlerinin yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanılması
                                          ağına düşen  olarak tanımlayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bil-
                                                 gilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli
                                        gençlerin oranı Recai Ateş Recai Ateş, bu tür eylemleri organize bir şekilde   Yalnızca döverek,
                                                 uygulayan gruplara terör örgütü, grup içerisindeki kişilere    öldürerek değil
                                         YüzdE 79 de terörist denildiğini söyledi.        HABER | 03          Cem ÖZer 6’da

        Bu terörle
       mücadelede
       devletimize       SwİSS dAYS 2019’A                     ÇoKuLuSLu
      verilmiş olan en       İSvİÇrE-TürKİYE                       METİTo,
      önemli destektir
         Aktüel | 05         EKonoMİK                       TürKİYE
                        ForuMu                   PAzArInA gİrdİ
                     dAMgA vurdu
                        EKONOMİ | 10                     EKONOMİ | 11


                   Siyez Buğdayı      Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde
                               geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan si-
      Galip Vidinlioğlu     Festivali’nde yez buğdayının tanıtımına katkı sağla-
       OgünTV’de             dünya    mak amacıyla düzenlenen 14’üncü İh-
                               sangazi Siyez Festivali yapıldı. Dünya
       canlı yayın      rekoru kırıldı da en çok kişinin siyez buğdayı ekerek                            Kastamonu tanıtım Günleri
       konuğu oldu                   rekor kırdığı festivalin ana sponsoru                       rEnKLİ görünTüLErE SAhnE oLdu
         Haber | 02                  Gün Medya Grup oldu. Kültür-Sanat | 13
                                                                                Aktüel | 12
   1   2   3   4   5   6