Page 1 - OGÜN Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:231
P. 1

BİR
      PORTRE
                                                                   İrem

                                                                   Derici                         Tüm taçları Rus yarışmacılar aldı      Sanatseverleri mest ettiler

                         Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Miss Apollon  Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem de Çeşme’de aynı sahneyi  hayranlarını
                         Uluslararası Güzellik Yarışması’nda, Rusya’dan gelen Valeria Igna- paylaşmışlar. Kendine has tarzı ve yorumuyla en sevilen şarkılarını
                         teva kraliçe seçilmiş. Minik Kuş Ekibi de yeni kraliçe’yi tebrik etmiş. Çeşme’deki Gala Aya Yorgi’de müzikseverler için seslendirmiş.  coşturdu
                                                                    antalya’nın kaş
                                                                    ilçesinde sahne
                                                                    alan ünlü pop
                                                                    sanatçısı irem
                                                                    derici verdiği
                                                                    konserde sevilen
        HARAmİNİN                                                        şarkılarıyla
                                                                     hayranlarını
                                                                     coşturmuş.
                                                 mFÖ keyifli anlar yaşattı
                         Türk sineması artık tarih olacak
           oğLu            Türk sinemasına, yabancı filmler kadar destek verilmediği için Türk  Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde konser veren Mazhar-
                         sinemasının zor günler yaşadığını söyleyen İsmail Baki Tuncer’in tep- Fuat-Özkan (MFÖ) grubu dinleyenlere şarkılarıyla unutulmaz
           Sayfa 14’te         ki verdiğinde giydiği tişört Minik Kuş Ekibinin gözlerinden kaçmamış. anlar yaşatmış. Minik Kuş Ekibi de bu özel konsere katılmış.                                                                                         Sayfa
                                                                                         8-9’da           YIL: 13 SAYI: 2019/05-230   28 HAZİRAN 2019                           FİYATI: 1 TL                              SHV ENERgY CEo’Su BRAm gRABER:

                    TÜRK EKoNomİSİNE VE TÜRKİYE’NİN                      gELECEğİNE gÜVENİmİZ TAmDIR


      100. yılımıza güçlü
       bir ekonomi ile     Dünyanın en büyük
        girmeliyiz                                                            Kömürün saltanatı bitiyor
         Haber | 02      LPG şirketlerinde biri
                   olan SHV Energy                                                      Haber | 05

                   CEO’su Bram Gra-
                   ber, gazetemiz im-

                   tiyaz sahibi Ferhat
       Sondaj gemisi      Yıldırım ile yaptığı
       ‘Yavuz’ Antalya
        açıklarında      özel görüşmede Türk
         Haber | 04
                   piyasasına ve Türki-

                   ye'deki operasyonla-                                           11. Ekonomi Basını Başarı
                   rına güvenlerinin tam                                           Ödülleri sahiplerini buldu

                   olduğunu söyledi.                                                     Haber | 06


                      SHV Energy Türkiye Ülke  Giderek sayısı artıyor. Türkiye'deki bu
                      Yöneticisi ve İpragaz   şirket, SHV ailesinin yüzde 10'nu teşkil                     madde yerine mana planını
                   uCEO’su Eyüp Aratay’ın ev     nitelikte bir hacme sahip. Yani LPG'de                       tercih eden soydaşlarımız
                   sahipliğinde düzenlenen özel top- 18 ülkede yer alıyoruz, bu ülkelerin ara-                        Ferhat Yıldırım 3’te
                   lantıya katılan SHV Energy CEO’su  sına baktığımızda Türkiye bu hacimle
                   BramGraber, LNG'yi Türkiye'de öğ- son derece önemli. Başka sebeplerden
                   rendiklerini ve buradan Batı Avrupa  de Türkiye önemli ve yenilikçi piya-                  S-400 füze sistemi
       Yerli üretim ile    ve Çin'e taşıdıklarını belirtti. sa. Burada olan yenilikleri biz, başka                   ve bilinmeyenler
                                    ülkelere taşıyoruz, LNG buna önemli
      dışa bağımlılığımız    "LNG İşİMİz AsINDA TÜRKİYE'DE DOğDU"  bir örnek. Biz LPG'de yer alıyoruz
        azalıyor       Türkiye ortağı İpragaz ile yaptıkla- ama LNG işimiz de var. LNG işimiz  İPRAGAz CEO’sU EYÜP ARATAY:    KeNaN aKıN 4’te
         Haber | 04     rı yatırımlara çok değer verdiklerini  asında Türkiye'de doğdu. Bunu icat  LPG’li araçlar,
                   söyleyen Gramber, "Özellikle LPG'nin  eden Türkiye. Biz, LNG'yi Türkiye'de                            Bakanları ve
                   otogazda kullanımında şirket son  öğrendiklerimizle Batı Avrupa ülkele- kapalı otoparklara
                   derece önemli atılımlar yapmıştır. GO  rine ve Çin'e taşıdık"       girebilecek                 çocuklarını kıyaslayın
                   istasyonları buna önemli bir örnek.  şeklinde konuştu.  Sayfa 3’te                               Cem ÖZer 6’da                     Ülke nüfusu                         Bakan
      Şehit yakınları ve
     gaziler umreye gitti        artarken                   Varank’tan genç
         Haber | 05       sebze üretim                     girişimcilere
                    alanları azaldı                        müjde

                       ekonomi | 10                     ekonomi | 11


                           “Hoca Ahmet        “Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlar’a gönül erenleri”

       Diyanet İşleri     Yesevi’den Balkanlar’a          projesinin 7’ncisi Bosna Hersek ve Mostar şehirlerin-
                                        de düzenlendi. Proje, Türkmen Alevi Bektaşi Derne-
       Başkanı Erbaş            Gönül Erenleri”        ği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve
     Hasköy Eski Cami’nin            projesi Bosna Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlü-               Sanat kurSiyerlerinden
       açılışını yaptı     Hersek’te düzenlendi                                             muhteşem performanS
         Dünya | 07                           ğünün destekleri ile düzenlendi. dünya | 07
                                                                               Kültür-Sanat | 13
   1   2   3   4   5   6