Advert
Advert
Katma Değer Vergisi'nde bazı işlemlerde yeni Tevkifat Uygulaması
Ali Sait Mökükçü

Katma Değer Vergisi'nde bazı işlemlerde yeni Tevkifat Uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı verginin tahsil edilmesi konusunda bazı önlemler almaktadır. Bunlar Tevkif yolu ile alınan Stopajlar, KDV, Geçici vergiler vb. gibi vergileri kapsamaktadır. Bu tür vergilerin tahsilatını Sorumlu Sıfatı ile Kendine teslim yapılan tarafından ödenmesi yolunu izlemektedir. Burada amaç tahakkuk eden verginin bir kısmını dönem içinde tahsil etmektir.

Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar ve KDV mükellefleri olarak düzenlenmiştir. Belirlenmiş Alıcılar İdare tarafından belirlenmiş genel olarak çeşitli kurumları ihtiva etmektedir. KDV mükellefleri de yine idare tarafından belirlenmiş çeşitli mükelleflerdir.

Katma Değer Vergisi Tevkifat uygulamasında yeni tebliğ yayımlandı. 16 Şubat 2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete de 35 Seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Söz Konusu tebliğ 01 Mart 2021 tarihi itibarı ile yürürlüğe girdi.

Buna göre Belirlenmiş Alıcılar:
*5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikleri, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri.
*Yukarıda sayılanlar dışındaki kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
*Döner sermayeli kuruluşlar,
*Kamun kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
*Bankalar,
*Sigorta ve Reasürens şirketleri,
* Sendikalar ve üst kuruluşları,
*Vakıf üniversiteleri
*Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
*Kamu iktisadi teşebbüsleri,
*Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
*Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
*Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
*Payları Borsa İstanbul (BİST AŞ.) de işlem gören şirketler,
*Kalkınma ve yatırım ajansları.
Olarak belirlenmiştir.

Kısmi Tevkifat uygulanacak olan Mal ve Hizmetler ve oranları;
*Etüd, plan-proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler, 9/10
*Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri, 7/10
*Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri, 5/10
*Yapı Denetin Hizmetleri, 9/10
*Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri, 7/10
*Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/ Götürme Hizmetleri, 9/10
*Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri, 9/10
*Servis Taşımacılığı (Okul/Personel), 5/10
*Yük Taşımacılık Hizmetleri, 2/10
*Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri, 7/10
*Külçe Metal teslimler, 7/10
*Hurda ve Atık Teslimleri, 7/10
*Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi, 9/10
*Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri, 9/10
*Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi, 5/10
*İşgücü Temin Hizmetleri /Özel Güvenlik Hizmetler, 9/10
*Temizli, Bahçe ve Çevre Bakım Hizmetleri, 9/10
*Ticari Reklam Hizmetleri, 3/10
*Yapım İşleri ile bu İşlerle Birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüd Proje Hizmetleri, 4/10
*Belirlenmiş Alıcılar dışındaki tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 Milyon ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüd-Proje hizmetleri (KDV dahil 5 Milyonun altındaki faturalarda tevkifat uygulanmayacak)
*Yukarıda Belirtilenler dışındaki Diğer Hizmetler (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Sigorta Firmaları, Meslek Odaları, vb. Kurumların aldığı tüm diğer hizmetler), 5/10

Kısmi Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,- TL'yi aşmadığı takdirde, Tevkifat uygulaması yapılmayacaktır.

Oldukça karmaşık olan KDV tevkifat uygulamasını daha pratik ve uygulanabilir olması yönünde çeşitli oranlar yerine genel ve tek oran uygulama düşünülebilirdi. İşletmesini yürütebilmek ayakta tutabilmek durumunda olan mükelleflere kolaylık açısından makul uygulamalara yer verilmeli.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan vazgeçmiş değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan vazgeçmiş değil
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı